דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 18/06/2019 חיוב נשים במקרא מגילה
האם חייבים להתעטף ביצית? ואיך מתעטפים
חיוב ראייה והסבר יראה יראה
arachin002_Intro.pdf
דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/01/2012 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/06/2019 זמון נשים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/01/2012 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/06/2019 פסוקים ולמודים לערכין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/01/2012 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/06/2019 טבלא לסוגית נדון בכבודו דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/01/2012 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/06/2019 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/01/2012 מחזור שעבר דף ו  
יום ראשון 23/06/2019 מקורות על הפלת וולד דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/01/2012 מחזור שעבר דף ז  
יום שני 24/06/2019 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/01/2012 מחזור שעבר דף ח  
יום שלישי 25/06/2019 תרשים וטבלאות להסבר סוגית חודש מלא\חסר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/01/2012 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/06/2019 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/01/2012 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/06/2019 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/01/2012 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/06/2019 תרשים על חישוב השמיטה היובל והחורבן דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/01/2012 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/06/2019 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/01/2012 מחזור שעבר דף יג  
יום ראשון 30/06/2019 שדה אחוזה פסוקים ולמודים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/01/2012 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/07/2019 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/01/2012 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/07/2019 arachin016_LoTisna.pdf דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/01/2012 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/07/2019 טבלא על מחלוקת רבי וחכמים ע"פ הראשונים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/01/2012 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/07/2019 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/01/2012 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/07/2019 ציורים ומקורות על זהוי מרפקו ומקום נטילת ידים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/02/2012 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/07/2019 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/02/2012 מחזור שעבר דף כ  
יום ראשון 07/07/2019 סוגית גט מעושה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/02/2012 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/07/2019 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/02/2012 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/07/2019 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/02/2012 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/07/2019 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/02/2012 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/07/2019 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/02/2012 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/07/2019 תרשים על סוגית גאולת שדה אחוזה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/02/2012 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/07/2019 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/02/2012 מחזור שעבר דף כז  
יום ראשון 14/07/2019 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/02/2012 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/07/2019 פסוקים לפרק ט דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/02/2012 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/07/2019 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/02/2012 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/07/2019 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/02/2012 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/07/2019 מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
קדושת הארץ והמקדש לעולם או לשעה
דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/02/2012 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/07/2019 מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/02/2012 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/07/2019 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/02/2012 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"