דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 17/01/2018 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/08/2010 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/01/2018 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/08/2010 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/01/2018 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/08/2010 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/01/2018 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/08/2010 מחזור שעבר דף ה  
יום ראשון 21/01/2018 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/08/2010 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/01/2018 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/08/2010 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/01/2018 דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/08/2010 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/01/2018 avoda_zara009_Timeline.pdf דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/08/2010 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/01/2018 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/08/2010 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/01/2018 סלע צורי ושכמייה של רופא (חוקות עכו"ם) דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/08/2010 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/01/2018 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/08/2010 מחזור שעבר דף יב  
יום ראשון 28/01/2018 האם מותר לעזוב את ארץ ישראל? דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/08/2010 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/01/2018 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/08/2010 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/01/2018 שמיטה: חובת גברא או קרקע? דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/08/2010 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/01/2018 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/08/2010 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/02/2018 גדרים של קירוב ערוה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/08/2010 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/02/2018 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/09/2010 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/02/2018 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/09/2010 מחזור שעבר דף יט  
יום ראשון 04/02/2018 סוגיות לא תחנם ונשמרת מכל דבר רע
שטחים תמורת שלום
דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/09/2010 מחזור שעבר דף כ  
יום שני 05/02/2018 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/09/2010 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/02/2018 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/09/2010 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/02/2018 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/09/2010 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/02/2018 יתרו: לפני או אחרי מתן תורה? דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/09/2010 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/02/2018 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/09/2010 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/02/2018 דף כו  
יום חמישי 09/09/2010 מחזור שעבר דף כו  
יום ראשון 11/02/2018 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/09/2010 מחזור שעבר דף כז  
יום שני 12/02/2018 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/09/2010 מחזור שעבר דף כח  
יום שלישי 13/02/2018 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/09/2010 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/02/2018 האם יין מפוסטר נגדר כיין מבושל דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/09/2010 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/02/2018 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/09/2010 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/02/2018 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/09/2010 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/02/2018 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/09/2010 מחזור שעבר דף לג  
יום ראשון 18/02/2018 יום השמיני, יום תענית ותענית שעות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/09/2010 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/02/2018 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/09/2010 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/02/2018 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/09/2010 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/02/2018 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/09/2010 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/02/2018 בישול עכו"ם (קפה, מפעל, בייגל, עוזרת) דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/09/2010 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/02/2018 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/09/2010 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/02/2018 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/09/2010 מחזור שעבר דף מ  
יום ראשון 25/02/2018 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/09/2010 מחזור שעבר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/02/2018 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/09/2010 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/02/2018 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/09/2010 מחזור שעבר דף מג  
יום רביעי 28/02/2018 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/09/2010 מחזור שעבר דף מד  
יום חמישי 01/03/2018 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/09/2010 מחזור שעבר דף מה  
יום ששי 02/03/2018 דף מו  
יום רביעי 29/09/2010 מחזור שעבר דף מו  
יום שבת 03/03/2018 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/09/2010 מחזור שעבר דף מז  
יום ראשון 04/03/2018 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/10/2010 מחזור שעבר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/03/2018 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/10/2010 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/03/2018 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/10/2010 מחזור שעבר דף נ  
יום רביעי 07/03/2018 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/10/2010 מחזור שעבר דף נא  
יום חמישי 08/03/2018 טבלא ומקורות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/10/2010 מחזור שעבר דף נב  
יום ששי 09/03/2018 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/10/2010 מחזור שעבר דף נג  
יום שבת 10/03/2018 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/10/2010 מחזור שעבר דף נד  
יום ראשון 11/03/2018 ציור ומקורות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/10/2010 מחזור שעבר דף נה  
יום שני 12/03/2018 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/10/2010 מחזור שעבר דף נו  
יום שלישי 13/03/2018 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/10/2010 מחזור שעבר דף נז  
יום רביעי 14/03/2018 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/10/2010 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/03/2018 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/10/2010 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/03/2018 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/10/2010 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/03/2018 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/10/2010 מחזור שעבר דף סא  
יום ראשון 18/03/2018 סחורה בפירות שביעית דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/10/2010 מחזור שעבר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/03/2018 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/10/2010 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/03/2018 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/10/2010 מחזור שעבר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/03/2018 לועג לרש דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/10/2010 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/03/2018 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/10/2010 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/03/2018 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/10/2010 מחזור שעבר דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/03/2018 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/10/2010 מחזור שעבר דף סח  
יום ראשון 25/03/2018 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/10/2010 מחזור שעבר דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/03/2018 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/10/2010 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/03/2018 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/10/2010 מחזור שעבר דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/03/2018 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/10/2010 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/03/2018 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/10/2010 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/03/2018 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/10/2010 מחזור שעבר דף עד  
יום שבת 31/03/2018 טבלאות ותרשים סיכום לסוגית ניגוב דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/10/2010 מחזור שעבר דף עה  
יום ראשון 01/04/2018 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/10/2010 מחזור שעבר דף עו