דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 24/01/2017 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/08/2009 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/01/2017 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/08/2009 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/01/2017 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/08/2009 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/01/2017 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/08/2009 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/01/2017 דף ו  
יום חמישי 27/08/2009 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/01/2017 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/08/2009 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/01/2017 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/08/2009 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/01/2017 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/08/2009 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/02/2017 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/08/2009 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/02/2017 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/09/2009 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/02/2017 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/09/2009 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/02/2017 דף יג  
יום חמישי 03/09/2009 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/02/2017 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/09/2009 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/02/2017 bava_batra015_Last_8_Pesukim.pdf דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/09/2009 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/02/2017 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/09/2009 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/02/2017 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/09/2009 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/02/2017 מחלוקת רש"י ורבינו תם
bava_batra018.pdf
דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/09/2009 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/02/2017 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/09/2009 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/02/2017 דף כ  
יום חמישי 10/09/2009 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/02/2017 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/09/2009 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/02/2017 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/09/2009 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/02/2017 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/09/2009 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/02/2017 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/09/2009 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/02/2017 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/09/2009 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/02/2017 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/09/2009 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/02/2017 תרשים וטבלאות לט"ז אמות של עולא דף כז  
יום חמישי 17/09/2009 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/02/2017 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/09/2009 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/02/2017 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/09/2009 מחזור שעבר דף כט  
יום שלישי 21/02/2017 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/09/2009 מחזור שעבר דף ל  
יום רביעי 22/02/2017 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/09/2009 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/02/2017 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/09/2009 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/02/2017 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/09/2009 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/02/2017 דף לד  
יום חמישי 24/09/2009 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/02/2017 בעלי דינים הרי הם רשעים דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/09/2009 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/02/2017 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/09/2009 מחזור שעבר דף לו  
יום שלישי 28/02/2017 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/09/2009 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/03/2017 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/09/2009 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/03/2017 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/09/2009 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/03/2017 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/09/2009 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/03/2017 דף מא  
יום חמישי 01/10/2009 מחזור שעבר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/03/2017 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/10/2009 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/03/2017 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/10/2009 מחזור שעבר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/03/2017 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/10/2009 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/03/2017 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/10/2009 מחזור שעבר דף מה  
יום חמישי 09/03/2017 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/10/2009 מחזור שעבר דף מו  
יום ששי 10/03/2017 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/10/2009 מחזור שעבר דף מז  
יום שבת 11/03/2017 bava_batra048_Get_Meuseh.pdf דף מח  
יום חמישי 08/10/2009 מחזור שעבר דף מח  
יום ראשון 12/03/2017 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/10/2009 מחזור שעבר דף מט  
יום שני 13/03/2017 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/10/2009 מחזור שעבר דף נ  
יום שלישי 14/03/2017 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/10/2009 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/03/2017 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/10/2009 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/03/2017 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/10/2009 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/03/2017 מקורות לסוגית עני מהפך בחררה דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/10/2009 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/03/2017 דף נה  
יום חמישי 15/10/2009 מחזור שעבר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/03/2017 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/10/2009 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/03/2017 bava_batra057_Rashbam.pdf דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/10/2009 מחזור שעבר דף נז  
יום שלישי 21/03/2017 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/10/2009 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/03/2017 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/10/2009 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/03/2017 מקורות לסוגית זכר לחורבן דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/10/2009 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/03/2017 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/10/2009 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/03/2017 דף סב  
יום חמישי 22/10/2009 מחזור שעבר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/03/2017 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/10/2009 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/03/2017 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/10/2009 מחזור שעבר דף סד  
יום שלישי 28/03/2017 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/10/2009 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/03/2017 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/10/2009 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/03/2017 תמונות בית הבד דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/10/2009 מחזור שעבר דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/03/2017 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/10/2009 מחזור שעבר דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/04/2017 דף סט  
יום חמישי 29/10/2009 מחזור שעבר דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/04/2017 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/10/2009 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/04/2017 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/10/2009 מחזור שעבר דף עא  
יום שלישי 04/04/2017 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/11/2009 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/04/2017 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/11/2009 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/04/2017 מקורות לסוגית לועג לרש דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/11/2009 מחזור שעבר דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/04/2017 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/11/2009 מחזור שעבר דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/04/2017 מקורות לסוגית קנין מסירה דף עו  
יום חמישי 05/11/2009 מחזור שעבר דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/04/2017 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/11/2009 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/04/2017 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/11/2009 מחזור שעבר דף עח  
יום שלישי 11/04/2017 דף עט  
יום ראשון 08/11/2009 מחזור שעבר דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/04/2017 דף פ  
יום שני 09/11/2009 מחזור שעבר דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/04/2017 האם מותר לגר לומר לאבותינו? דף פא  
יום שלישי 10/11/2009 מחזור שעבר דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/04/2017 דף פב  
יום רביעי 11/11/2009 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/04/2017 דף פג  
יום חמישי 12/11/2009 מחזור שעבר דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/04/2017 דף פד  
יום ששי 13/11/2009 מחזור שעבר דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/04/2017 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/11/2009 מחזור שעבר דף פה  
יום שלישי 18/04/2017 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/11/2009 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/04/2017 מקורות לסוגית אבידה מדעת דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/11/2009 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/04/2017 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/11/2009 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/04/2017 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/11/2009 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/04/2017 טבלאות וביאורים למדות לח ויבש דף צ  
יום חמישי 19/11/2009 מחזור שעבר דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/04/2017 דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/11/2009 מחזור שעבר דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/04/2017 דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/11/2009 מחזור שעבר דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/04/2017 דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/11/2009 מחזור שעבר דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/04/2017 דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/11/2009 מחזור שעבר דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/04/2017 המוכר מרתף יין דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/11/2009 מחזור שעבר דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/04/2017 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/11/2009 מחזור שעבר דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/04/2017 דף צז  
יום חמישי 26/11/2009 מחזור שעבר דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/04/2017 דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/11/2009 מחזור שעבר דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/05/2017 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/11/2009 מחזור שעבר דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/05/2017 דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/11/2009 מחזור שעבר דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/05/2017 ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/11/2009 מחזור שעבר דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/05/2017 ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/12/2009 מחזור שעבר דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/05/2017 דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/12/2009 מחזור שעבר דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/05/2017 דף קד  
יום חמישי 03/12/2009 מחזור שעבר דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/05/2017 דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/12/2009 מחזור שעבר דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/05/2017 דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/12/2009 מחזור שעבר דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/05/2017 פסוקים לפרק יש נוחלין דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/12/2009 מחזור שעבר דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/05/2017 דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/12/2009 מחזור שעבר דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/05/2017 דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/12/2009 מחזור שעבר דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/05/2017 דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/12/2009 מחזור שעבר דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/05/2017 דף קיא  
יום חמישי 10/12/2009 מחזור שעבר דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/05/2017 דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/12/2009 מחזור שעבר דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/05/2017 דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/12/2009 מחזור שעבר דף קיג  
יום שלישי 16/05/2017 דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/12/2009 מחזור שעבר דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/05/2017 bava_batra115_Nachala_Tzidukim.pdf דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/12/2009 מחזור שעבר דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/05/2017 דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/12/2009 מחזור שעבר דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/05/2017 דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/12/2009 מחזור שעבר דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/05/2017 דף קיח  
יום חמישי 17/12/2009 מחזור שעבר דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/05/2017 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/12/2009 מחזור שעבר דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/05/2017 דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/12/2009 מחזור שעבר דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/05/2017 דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/12/2009 מחזור שעבר דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/05/2017 דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/12/2009 מחזור שעבר דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/05/2017 דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/12/2009 מחזור שעבר דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/05/2017 דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2009 מחזור שעבר דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/05/2017 דף קכה  
יום חמישי 24/12/2009 מחזור שעבר דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/05/2017 דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2009 מחזור שעבר דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/05/2017 דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/12/2009 מחזור שעבר דף קכז  
יום שלישי 30/05/2017 דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/12/2009 מחזור שעבר דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/05/2017 דף קכט  
יום שני 28/12/2009 מחזור שעבר דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/06/2017 דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/12/2009 מחזור שעבר דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/06/2017 דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2009 מחזור שעבר דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/06/2017 דף קלב  
יום חמישי 31/12/2009 מחזור שעבר דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/06/2017 דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2010 מחזור שעבר דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/06/2017 דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/01/2010 מחזור שעבר דף קלד  
יום שלישי 06/06/2017 דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/01/2010 מחזור שעבר דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/06/2017 דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2010 מחזור שעבר דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/06/2017 מתנה על מנת להחזיר דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/01/2010 מחזור שעבר דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/06/2017 דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2010 מחזור שעבר דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/06/2017 דף קלט  
יום חמישי 07/01/2010 מחזור שעבר דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/06/2017 דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2010 מחזור שעבר דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/06/2017 דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/01/2010 מחזור שעבר דף קמא  
יום שלישי 13/06/2017 דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/01/2010 מחזור שעבר דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/06/2017 דף קמג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2010 מחזור שעבר דף קמג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/06/2017 דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/01/2010 מחזור שעבר דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/06/2017 דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/01/2010 מחזור שעבר דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/06/2017 דף קמו  
יום חמישי 14/01/2010 מחזור שעבר דף קמו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/06/2017 דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/01/2010 מחזור שעבר דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/06/2017 דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/01/2010 מחזור שעבר דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/06/2017 דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/01/2010 מחזור שעבר דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/06/2017 דף קנ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2010 מחזור שעבר דף קנ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/06/2017 מתנת שכיב מרע דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/01/2010 מחזור שעבר דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/06/2017 דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2010 מחזור שעבר דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/06/2017 דף קנג  
יום חמישי 21/01/2010 מחזור שעבר דף קנג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/06/2017 דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/01/2010 מחזור שעבר דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/06/2017 דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/01/2010 מחזור שעבר דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/06/2017 דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/01/2010 מחזור שעבר דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/06/2017 דף קנז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/01/2010 מחזור שעבר דף קנז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/06/2017 דף קנח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/01/2010 מחזור שעבר דף קנח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/06/2017 דף קנט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/01/2010 מחזור שעבר דף קנט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/07/2017 דף קס  
יום חמישי 28/01/2010 מחזור שעבר דף קס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/07/2017 דף קסא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/01/2010 מחזור שעבר דף קסא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/07/2017 דף קסב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/01/2010 מחזור שעבר דף קסב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/07/2017 דף קסג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/01/2010 מחזור שעבר דף קסג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/07/2017 דף קסד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/02/2010 מחזור שעבר דף קסד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/07/2017 דף קסה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/02/2010 מחזור שעבר דף קסה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/07/2017 דף קסו  
יום רביעי 03/02/2010 מחזור שעבר דף קסו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/07/2017 דף קסז  
יום חמישי 04/02/2010 מחזור שעבר דף קסז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/07/2017 דף קסח  
יום ששי 05/02/2010 מחזור שעבר דף קסח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/07/2017 דף קסט  
יום שבת 06/02/2010 מחזור שעבר דף קסט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/07/2017 דף קע  
יום ראשון 07/02/2010 מחזור שעבר דף קע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/07/2017 דף קעא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/02/2010 מחזור שעבר דף קעא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/07/2017 דף קעב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/02/2010 מחזור שעבר דף קעב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/07/2017 דף קעג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/02/2010 מחזור שעבר דף קעג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/07/2017 דף קעד  
יום חמישי 11/02/2010 מחזור שעבר דף קעד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/07/2017 דף קעה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/02/2010 מחזור שעבר דף קעה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/07/2017 דף קעו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/02/2010 מחזור שעבר דף קעו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"