דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום חמישי 02/06/2016 פסוקים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/12/2008 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/06/2016 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/12/2008 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/06/2016 דף ד  
יום חמישי 01/01/2009 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/06/2016 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/01/2009 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/06/2016 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/01/2009 מחזור שעבר דף ו  
יום שלישי 07/06/2016 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/01/2009 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/06/2016 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/01/2009 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/06/2016 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/01/2009 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/06/2016 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/01/2009 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/06/2016 דף יא  
יום חמישי 08/01/2009 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/06/2016 דף יב  
יום ששי 09/01/2009 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/06/2016 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/01/2009 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/06/2016 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/01/2009 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/06/2016 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/01/2009 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/06/2016 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/01/2009 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/06/2016 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/01/2009 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/06/2016 דף יח  
יום חמישי 15/01/2009 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/06/2016 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/01/2009 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/06/2016 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/01/2009 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/06/2016 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/01/2009 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/06/2016 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/01/2009 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/06/2016 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/01/2009 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/06/2016 דף כד  
יום רביעי 21/01/2009 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/06/2016 דף כה  
יום חמישי 22/01/2009 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/06/2016 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/01/2009 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/06/2016 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/01/2009 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/06/2016 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/01/2009 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/06/2016 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/01/2009 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/06/2016 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/01/2009 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/07/2016 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/01/2009 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/07/2016 דף לב  
יום חמישי 29/01/2009 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/07/2016 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/01/2009 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/07/2016 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/01/2009 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/07/2016 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/02/2009 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/07/2016 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/02/2009 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/07/2016 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/02/2009 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/07/2016 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/02/2009 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/07/2016 דף לט  
יום חמישי 05/02/2009 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/07/2016 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/02/2009 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/07/2016 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/02/2009 מחזור שעבר דף מא  
יום שלישי 12/07/2016 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/02/2009 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/07/2016 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/02/2009 מחזור שעבר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/07/2016 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/02/2009 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/07/2016 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/02/2009 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/07/2016 דף מו  
יום חמישי 12/02/2009 מחזור שעבר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/07/2016 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/02/2009 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/07/2016 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/02/2009 מחזור שעבר דף מח  
יום שלישי 19/07/2016 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/02/2009 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/07/2016 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/02/2009 מחזור שעבר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/07/2016 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/02/2009 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/07/2016 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/02/2009 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/07/2016 דף נג  
יום חמישי 19/02/2009 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/07/2016 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/02/2009 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/07/2016 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/02/2009 מחזור שעבר דף נה  
יום שלישי 26/07/2016 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/02/2009 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/07/2016 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/02/2009 מחזור שעבר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/07/2016 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/02/2009 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/07/2016 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/02/2009 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/07/2016 דף ס  
יום חמישי 26/02/2009 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/07/2016 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/02/2009 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/08/2016 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/02/2009 מחזור שעבר דף סב  
יום שלישי 02/08/2016 bava_kama063_chart_ganav.pdf דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/03/2009 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/08/2016 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/03/2009 מחזור שעבר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/08/2016 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/03/2009 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/08/2016 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/03/2009 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/08/2016 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/03/2009 מחזור שעבר דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/08/2016 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/03/2009 מחזור שעבר דף סח  
יום שני 08/08/2016 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/03/2009 מחזור שעבר דף סט  
יום שלישי 09/08/2016 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/03/2009 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/08/2016 bava_kama071_Chart_Mevashel.pdf דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/03/2009 מחזור שעבר דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/08/2016 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/03/2009 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/08/2016 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/03/2009 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/08/2016 טבלא לסוגיא דף עד  
יום חמישי 12/03/2009 מחזור שעבר דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/08/2016 דף עה  
יום ששי 13/03/2009 מחזור שעבר דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/08/2016 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/03/2009 מחזור שעבר דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/08/2016 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/03/2009 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/08/2016 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/03/2009 מחזור שעבר דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/08/2016 דף עט  
יום שלישי 17/03/2009 מחזור שעבר דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/08/2016 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/03/2009 מחזור שעבר דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/08/2016 דף פא  
יום חמישי 19/03/2009 מחזור שעבר דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/08/2016 דף פב  
יום ששי 20/03/2009 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/08/2016 פסוקים לפרק ח דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/03/2009 מחזור שעבר דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/08/2016 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/03/2009 מחזור שעבר דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/08/2016 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/03/2009 מחזור שעבר דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/08/2016 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/03/2009 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/08/2016 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/03/2009 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/08/2016 דף פח  
יום חמישי 26/03/2009 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/08/2016 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/03/2009 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/08/2016 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/03/2009 מחזור שעבר דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/08/2016 דף צא  
יום ראשון 29/03/2009 מחזור שעבר דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/08/2016 דף צב  
יום שני 30/03/2009 מחזור שעבר דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/09/2016 דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/03/2009 מחזור שעבר דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/09/2016 דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/04/2009 מחזור שעבר דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/09/2016 דף צה  
יום חמישי 02/04/2009 מחזור שעבר דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/09/2016 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/04/2009 מחזור שעבר דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/09/2016 דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/04/2009 מחזור שעבר דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/09/2016 דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/04/2009 מחזור שעבר דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/09/2016 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/04/2009 מחזור שעבר דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/09/2016 דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/04/2009 מחזור שעבר דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/09/2016 דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/04/2009 מחזור שעבר דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/09/2016 דף קב  
יום חמישי 09/04/2009 מחזור שעבר דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/09/2016 פסוקים לדפים קג-קיא דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/04/2009 מחזור שעבר דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/09/2016 דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/04/2009 מחזור שעבר דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/09/2016 דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/04/2009 מחזור שעבר דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/09/2016 דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/04/2009 מחזור שעבר דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/09/2016 דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/04/2009 מחזור שעבר דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/09/2016 דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/04/2009 מחזור שעבר דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/09/2016 דף קט  
יום חמישי 16/04/2009 מחזור שעבר דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/09/2016 דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/04/2009 מחזור שעבר דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/09/2016 דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/04/2009 מחזור שעבר דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/09/2016 דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/04/2009 מחזור שעבר דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/09/2016 דינא דמלכותא דינא דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/04/2009 מחזור שעבר דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/09/2016 יאוש ספרים בזמן השואה דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/04/2009 מחזור שעבר דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/09/2016 דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/04/2009 מחזור שעבר דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/09/2016 דף קטז  
יום חמישי 23/04/2009 מחזור שעבר דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/09/2016 דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/04/2009 מחזור שעבר דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/09/2016 דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/04/2009 מחזור שעבר דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/09/2016 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/04/2009 מחזור שעבר דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"