דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 28/09/2016 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/04/2009 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/09/2016 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/04/2009 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/09/2016 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/04/2009 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/10/2016 גדר מצות לא תחמוד
מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
דף ה  
יום חמישי 30/04/2009 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/10/2016 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/05/2009 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/10/2016 דף ז  
יום שבת 02/05/2009 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/10/2016 דף ח  
יום ראשון 03/05/2009 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/10/2016 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/05/2009 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/10/2016 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/05/2009 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/10/2016 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/05/2009 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/10/2016 דף יב  
יום חמישי 07/05/2009 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/10/2016 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/05/2009 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/10/2016 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/05/2009 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/10/2016 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/05/2009 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/10/2016 דף טז  
יום שני 11/05/2009 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/10/2016 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/05/2009 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/10/2016 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/05/2009 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/10/2016 דף יט  
יום חמישי 14/05/2009 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/10/2016 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/05/2009 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/10/2016 דף כא  
יום שבת 16/05/2009 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/10/2016 דף כב  
יום ראשון 17/05/2009 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/10/2016 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/05/2009 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/10/2016 דף כד  
יום שלישי 19/05/2009 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/10/2016 דף כה  
יום רביעי 20/05/2009 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/10/2016 דף כו  
יום חמישי 21/05/2009 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/10/2016 דף כז  
יום ששי 22/05/2009 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/10/2016 דף כח  
יום שבת 23/05/2009 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/10/2016 דף כט  
יום ראשון 24/05/2009 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/10/2016 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/05/2009 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/10/2016 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/05/2009 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/10/2016 bava_metzia032_Lakuf_Yitzro.docx דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/05/2009 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/10/2016 דף לג  
יום חמישי 28/05/2009 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/10/2016 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/05/2009 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/10/2016 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/05/2009 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/11/2016 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/05/2009 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/11/2016 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/06/2009 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/11/2016 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/06/2009 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/11/2016 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/06/2009 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/11/2016 דף מ  
יום חמישי 04/06/2009 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/11/2016 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/06/2009 מחזור שעבר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/11/2016 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/06/2009 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/11/2016 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/06/2009 מחזור שעבר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/11/2016 bava_metzia044_Gold_Silver.pdf דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/06/2009 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/11/2016 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/06/2009 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/11/2016 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/06/2009 מחזור שעבר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/11/2016 דף מז  
יום חמישי 11/06/2009 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/11/2016 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/06/2009 מחזור שעבר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/11/2016 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/06/2009 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/11/2016 מצגת לביאור סוגית תגרי לוד (ללחוץ ימין ושמור) דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/06/2009 מחזור שעבר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/11/2016 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/06/2009 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/11/2016 דף נב  
יום שלישי 16/06/2009 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/11/2016 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/06/2009 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/11/2016 דף נד  
יום חמישי 18/06/2009 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/11/2016 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/06/2009 מחזור שעבר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/11/2016 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/06/2009 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/11/2016 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/06/2009 מחזור שעבר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/11/2016 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/06/2009 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/11/2016 מלבין פני חבירו ברבים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/06/2009 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/11/2016 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/06/2009 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/11/2016 דף סא  
יום חמישי 25/06/2009 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/11/2016 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/06/2009 מחזור שעבר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/11/2016 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/06/2009 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/11/2016 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/06/2009 מחזור שעבר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/11/2016 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/06/2009 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/12/2016 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/06/2009 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/12/2016 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/07/2009 מחזור שעבר דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/12/2016 דף סח  
יום חמישי 02/07/2009 מחזור שעבר דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/12/2016 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/07/2009 מחזור שעבר דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/12/2016 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/07/2009 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/12/2016 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/07/2009 מחזור שעבר דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/12/2016 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/07/2009 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/12/2016 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/07/2009 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/12/2016 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/07/2009 מחזור שעבר דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/12/2016 דף עה  
יום חמישי 09/07/2009 מחזור שעבר דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/12/2016 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/07/2009 מחזור שעבר דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/12/2016 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/07/2009 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/12/2016 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/07/2009 מחזור שעבר דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/12/2016 דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/07/2009 מחזור שעבר דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/12/2016 דף פ  
יום שלישי 14/07/2009 מחזור שעבר דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/12/2016 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/07/2009 מחזור שעבר דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/12/2016 דף פב  
יום חמישי 16/07/2009 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/12/2016 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/07/2009 מחזור שעבר דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/12/2016 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/07/2009 מחזור שעבר דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/12/2016 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/07/2009 מחזור שעבר דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/12/2016 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/07/2009 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/12/2016 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/07/2009 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/12/2016 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/07/2009 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/12/2016 דף פט  
יום חמישי 23/07/2009 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/12/2016 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/07/2009 מחזור שעבר דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/12/2016 דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/07/2009 מחזור שעבר דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/12/2016 דף צב  
יום ראשון 26/07/2009 מחזור שעבר דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/12/2016 דף צג  
יום שני 27/07/2009 מחזור שעבר דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/12/2016 פסוקים לפרק ח דף צד  
יום שלישי 28/07/2009 מחזור שעבר דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/12/2016 דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/07/2009 מחזור שעבר דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/12/2016 דף צו  
יום חמישי 30/07/2009 מחזור שעבר דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/01/2017 דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/07/2009 מחזור שעבר דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/01/2017 דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/08/2009 מחזור שעבר דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/01/2017 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/08/2009 מחזור שעבר דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/01/2017 דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/08/2009 מחזור שעבר דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/01/2017 דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/08/2009 מחזור שעבר דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/01/2017 דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/08/2009 מחזור שעבר דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/01/2017 פסוקים לפרק ט דף קג  
יום חמישי 06/08/2009 מחזור שעבר דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/01/2017 דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/08/2009 מחזור שעבר דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/01/2017 דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/08/2009 מחזור שעבר דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/01/2017 דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/08/2009 מחזור שעבר דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/01/2017 דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/08/2009 מחזור שעבר דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/01/2017 דף קח  
יום שלישי 11/08/2009 מחזור שעבר דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/01/2017 דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/08/2009 מחזור שעבר דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/01/2017 דף קי  
יום חמישי 13/08/2009 מחזור שעבר דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/01/2017 דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/08/2009 מחזור שעבר דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/01/2017 דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/08/2009 מחזור שעבר דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/01/2017 דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/08/2009 מחזור שעבר דף קיג  
יום רביעי 18/01/2017 דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/08/2009 מחזור שעבר דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/01/2017 bava_metzia115_Lav_Klallot.pdf דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/08/2009 מחזור שעבר דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/01/2017 דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/08/2009 מחזור שעבר דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/01/2017 דף קיז  
יום חמישי 20/08/2009 מחזור שעבר דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/01/2017 דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/08/2009 מחזור שעבר דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/01/2017 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/08/2009 מחזור שעבר דף קיט