דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 01/04/2014 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/04/2014 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/04/2014 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/04/2014 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/04/2014 דף ו  
יום ראשון 06/04/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/04/2014 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/04/2014 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/04/2014 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/04/2014 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/04/2014 beitzah012_Mitoch_Hoyil.pdf דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/04/2014 דף יג  
יום ראשון 13/04/2014 beitzah014_Terumat_Maaser.pdf דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/04/2014 beitzah015_Eiruv_Tavshilin.pdf דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/04/2014 דף טז  
יום רביעי 16/04/2014 דף יז  
יום חמישי 17/04/2014 דף יח  
יום ששי 18/04/2014 דף יט  
יום שבת 19/04/2014 דף כ  
יום ראשון 20/04/2014 דף כא  
יום שני 21/04/2014 דף כב  
יום שלישי 22/04/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/04/2014 beitzah024_Ochel_Nefesh.pdf דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/04/2014 beitzah025_Shechita_Mitzva_Matir.pdf דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/04/2014 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/04/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/04/2014 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/04/2014 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/04/2014 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/04/2014 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/05/2014 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/05/2014 beitzah033_Opening_Packages.pdf דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/05/2014 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/05/2014 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/05/2014 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/05/2014 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/05/2014 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/05/2014 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/05/2014 beitzah040_Muktzah_Shabbat_YomTov.pdf דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"