דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ששי 03/08/2012 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/08/2012 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/08/2012 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/08/2012 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/08/2012 תרשים לאחורי בית הכנסת
מעלת התפילה בבית הכנסת
דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/08/2012 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/08/2012 מעלת התפילה בבית הכנסת דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/08/2012 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/08/2012 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/08/2012 שיטת רב פפא בש"ס דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/08/2012 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/08/2012 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/08/2012 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/08/2012 נטילת ידים לתפילה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/08/2012 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/08/2012 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/08/2012 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/08/2012 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/08/2012 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/08/2012 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/08/2012 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/08/2012 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/08/2012 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/08/2012 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/08/2012 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/08/2012 דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/08/2012 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/08/2012 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/08/2012 תפילת הדרך
שכח יעלה ויבא בליל שני של ר"ח
דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/09/2012 זכר לחורבן
דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש
בנות ישראל החמירו על עצמן
דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/09/2012 כהן שהרג האם עולה לדוכן דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/09/2012 טעמי המצות (רמב"ם ורמב"ן)
ברכה שאינה צריכה (רמב"ם)
דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/09/2012 כוונה בתפילה
תפילה על פני השדה
דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/09/2012 מה היא ברכה? דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/09/2012 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/09/2012 חביצה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/09/2012 דף לח  
יום ראשון 09/09/2012 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/09/2012 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/09/2012 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/09/2012 מתי היא סוף הסעודה? דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/09/2012 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/09/2012 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/09/2012 זימון נשים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/09/2012 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/09/2012 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/09/2012 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/09/2012 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/09/2012 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/09/2012 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/09/2012 דף נב  
יום ראשון 23/09/2012 מים אחרונים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/09/2012 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/09/2012 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/09/2012 דף נו  
יום חמישי 27/09/2012 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/09/2012 תמונות מכלול הכוכבים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/09/2012 דף נט  
יום ראשון 30/09/2012 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/10/2012 דף סא  
יום שלישי 02/10/2012 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/10/2012 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/10/2012 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"