דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 10/09/2014 chagiga002_Reeya.pdf
chagiga002_Pru_Urvu.pdf
chagiga002_Chinuch.pdf
דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/09/2014 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/09/2014 chagiga004_Miriam_Magadla.pdf דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/09/2014 דף ה  
יום ראשון 14/09/2014 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/09/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/09/2014 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/09/2014 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/09/2014 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/09/2014 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/09/2014 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/09/2014 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/09/2014 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/09/2014 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/09/2014 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/09/2014 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/09/2014 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/09/2014 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/09/2014 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/09/2014 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/09/2014 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/10/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/10/2014 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/10/2014 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/10/2014 דף כו  
יום ראשון 05/10/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"