דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום חמישי 29/11/2018 הקדמה לחולין ומצות שחיטה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/06/2011 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/11/2018 טבלא לדעת אמוראים בהסבר המשנה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/06/2011 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/12/2018 מצה שמורה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/06/2011 מחזור שעבר דף ד  
יום ראשון 02/12/2018 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/07/2011 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/12/2018 chulin006_BeitShan_Mosaic.pdf דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/07/2011 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/12/2018 קדושת הארץ - לשעה או לעולם דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/07/2011 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/12/2018 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/07/2011 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/12/2018 קשירת תפילין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/07/2011 מחזור שעבר דף ט  
יום ששי 07/12/2018 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/07/2011 מחזור שעבר דף י  
יום שבת 08/12/2018 דף יא  
יום חמישי 07/07/2011 מחזור שעבר דף יא  
יום ראשון 09/12/2018 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/07/2011 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/12/2018 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/07/2011 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/12/2018 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/07/2011 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/12/2018 טבלאת סיכום לדעות במבשל בשבת דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/07/2011 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/12/2018 כח אדם - ישיר או גרמא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/07/2011 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/12/2018 אוכלים חזיר וכובשים הארץ דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/07/2011 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/12/2018 ציורים ותמונות לקנה ומקום שחיטה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/07/2011 מחזור שעבר דף יח  
יום ראשון 16/12/2018 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/07/2011 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/12/2018 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/07/2011 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/12/2018 תרשים לשטות בעולת העוף דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/07/2011 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/12/2018 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/07/2011 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/12/2018 דין פלגס (מנחת חינוך) דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/07/2011 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/12/2018 קטן לישא כפיו דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/07/2011 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/12/2018 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/07/2011 מחזור שעבר דף כה  
יום ראשון 23/12/2018 chulin026_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/07/2011 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/12/2018 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/07/2011 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/12/2018 chulin028_Efshar_LTzamtzem.pdf דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/07/2011 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/12/2018 מחלוקת תוספות ורמב"ם באין שחיטה אלא בסוף דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/07/2011 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/12/2018 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/07/2011 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/12/2018 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/07/2011 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/12/2018 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/07/2011 מחזור שעבר דף לב  
יום ראשון 30/12/2018 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/07/2011 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/12/2018 תרשים לסיכום סוגית אכילת טומאה (לג-לה) דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/07/2011 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/01/2019 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/07/2011 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/01/2019 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/08/2011 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/01/2019 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/08/2011 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/01/2019 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/08/2011 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/01/2019 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/08/2011 מחזור שעבר דף לט  
יום ראשון 06/01/2019 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/08/2011 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/01/2019 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/08/2011 מחזור שעבר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/01/2019 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/08/2011 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/01/2019 תרשים לי"ח טריפות וציורים ותמונות למערכת העיכול (מב-מד) דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/08/2011 מחזור שעבר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/01/2019 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/08/2011 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/01/2019 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/08/2011 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/01/2019 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/08/2011 מחזור שעבר דף מו  
יום ראשון 13/01/2019 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/08/2011 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/01/2019 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/08/2011 מחזור שעבר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/01/2019 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/08/2011 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/01/2019 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/08/2011 מחזור שעבר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/01/2019 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/08/2011 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/01/2019 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/08/2011 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/01/2019 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/08/2011 מחזור שעבר דף נג  
יום ראשון 20/01/2019 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/08/2011 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/01/2019 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/08/2011 מחזור שעבר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/01/2019 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/08/2011 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/01/2019 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/08/2011 מחזור שעבר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/01/2019 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/08/2011 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/01/2019 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/08/2011 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/01/2019 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/08/2011 מחזור שעבר דף ס  
יום ראשון 27/01/2019 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/08/2011 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/01/2019 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/08/2011 מחזור שעבר דף סב  
יום שלישי 29/01/2019 רשימות צפורים טמאים דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/08/2011 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/01/2019 ביצים כשרים ודם הנמצא על הביצה דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/08/2011 מחזור שעבר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/01/2019 דרשת פסוקי חגבים ושיטת רב פפא בש"ס דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/08/2011 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/02/2019 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/08/2011 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/02/2019 תולעים כשרים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/09/2011 מחזור שעבר דף סז  
יום ראשון 03/02/2019 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/09/2011 מחזור שעבר דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/02/2019 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/09/2011 מחזור שעבר דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/02/2019 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/09/2011 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/02/2019 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/09/2011 מחזור שעבר דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/02/2019 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/09/2011 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/02/2019 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/09/2011 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/02/2019 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/09/2011 מחזור שעבר דף עד  
יום ראשון 10/02/2019 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/09/2011 מחזור שעבר דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/02/2019 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/09/2011 מחזור שעבר דף עו  
יום שלישי 12/02/2019 רפואה אלטרנטיבי ודרכי האמורי דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/09/2011 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/02/2019 תרשים וביאורים למקרים של אמא\בן במשנה דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/09/2011 מחזור שעבר דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/02/2019 דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/09/2011 מחזור שעבר דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/02/2019 chulin080_Chart_ZeraAv.pdf דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/09/2011 מחזור שעבר דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/02/2019 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/09/2011 מחזור שעבר דף פא  
יום ראשון 17/02/2019 דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/09/2011 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/02/2019 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/09/2011 מחזור שעבר דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/02/2019 פסוקים לאותו ואת בנו וכסוי דם דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/09/2011 מחזור שעבר דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/02/2019 פירוש של תולעת היניבא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/09/2011 מחזור שעבר דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/02/2019 מתי מסיים הסעודה? דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/09/2011 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/02/2019 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/09/2011 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/02/2019 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/09/2011 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/02/2019 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/09/2011 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/02/2019 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/09/2011 מחזור שעבר דף צ  
יום שלישי 26/02/2019 וילך חרנה: מחלוקת רש"י ורמב"ן דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/09/2011 מחזור שעבר דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/02/2019 ל' מצוות בני נח דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/09/2011 מחזור שעבר דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/02/2019 דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/09/2011 מחזור שעבר דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/03/2019 דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/09/2011 מחזור שעבר דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/03/2019 דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/09/2011 מחזור שעבר דף צה  
יום ראשון 03/03/2019 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/09/2011 מחזור שעבר דף צו  
יום שני 04/03/2019 דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/10/2011 מחזור שעבר דף צז  
יום שלישי 05/03/2019 דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/10/2011 מחזור שעבר דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/03/2019 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/10/2011 מחזור שעבר דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/03/2019 איך פועל ביטול? דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/10/2011 מחזור שעבר דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/03/2019 דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/10/2011 מחזור שעבר דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/03/2019 דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/10/2011 מחזור שעבר דף קב  
יום ראשון 10/03/2019 דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/10/2011 מחזור שעבר דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/03/2019 דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/10/2011 מחזור שעבר דף קד  
יום שלישי 12/03/2019 כמה לשהות אחרי אכילת בשר או חלב?
מים אחרונים בזמן הזה
פירוש קינוח והדחה
דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/10/2011 מחזור שעבר דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/03/2019 מים ראשונים - עד איפה צריכים ליטול? דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/10/2011 מחזור שעבר דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/03/2019 דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/10/2011 מחזור שעבר דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/03/2019 דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/10/2011 מחזור שעבר דף קח  
יום שבת 16/03/2019 דף קט  
יום חמישי 13/10/2011 מחזור שעבר דף קט  
יום ראשון 17/03/2019 דף קי  
יום ששי 14/10/2011 מחזור שעבר דף קי  
יום שני 18/03/2019 דף קיא  
יום שבת 15/10/2011 מחזור שעבר דף קיא  
יום שלישי 19/03/2019 דף קיב  
יום ראשון 16/10/2011 מחזור שעבר דף קיב  
יום רביעי 20/03/2019 דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/10/2011 מחזור שעבר דף קיג  
יום חמישי 21/03/2019 דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/10/2011 מחזור שעבר דף קיד  
יום ששי 22/03/2019 דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/10/2011 מחזור שעבר דף קטו  
יום שבת 23/03/2019 דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/10/2011 מחזור שעבר דף קטז  
יום ראשון 24/03/2019 דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/10/2011 מחזור שעבר דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/03/2019 תרשים לסוגית יד ושומר דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/10/2011 מחזור שעבר דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/03/2019 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/10/2011 מחזור שעבר דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/03/2019 דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/10/2011 מחזור שעבר דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/03/2019 דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/10/2011 מחזור שעבר דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/03/2019 כמה מרחק לנסוע כדי ליטול ידים ולהתפלל במנין דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/10/2011 מחזור שעבר דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/03/2019 דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/10/2011 מחזור שעבר דף קכג  
יום ראשון 31/03/2019 דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/10/2011 מחזור שעבר דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/04/2019 דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/10/2011 מחזור שעבר דף קכה  
יום שלישי 02/04/2019 דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/10/2011 מחזור שעבר דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/04/2019 טבלאות סיכום לעכבר ומחלוקת ר' שמעון ור' מאיר דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/10/2011 מחזור שעבר דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/04/2019 דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/11/2011 מחזור שעבר דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/04/2019 דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/11/2011 מחזור שעבר דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/04/2019 פסוקים לפרק הזרוע והלחיים דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/11/2011 מחזור שעבר דף קל  
יום ראשון 07/04/2019 מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון) דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/11/2011 מחזור שעבר דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/04/2019 דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/11/2011 מחזור שעבר דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/04/2019 מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון) דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/11/2011 מחזור שעבר דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/04/2019 דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/11/2011 מחזור שעבר דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/04/2019 פסוקים לפרק ראשית הגז דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/11/2011 מחזור שעבר דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/04/2019 ברכה על טלית שאולה
תרשימי סיכום לראשית הגז ושיטת ר' אלעאי
דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/11/2011 מחזור שעבר דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/04/2019 דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/11/2011 מחזור שעבר דף קלז  
יום ראשון 14/04/2019 דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/11/2011 מחזור שעבר דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/04/2019 דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/11/2011 מחזור שעבר דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/04/2019 דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/11/2011 מחזור שעבר דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/04/2019 דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/11/2011 מחזור שעבר דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/04/2019 דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/11/2011 מחזור שעבר דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"