דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 15/12/2015 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/07/2008 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/12/2015 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/07/2008 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/12/2015 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/07/2008 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/12/2015 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/07/2008 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/12/2015 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/07/2008 מחזור שעבר דף ו  
יום ראשון 20/12/2015 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/07/2008 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/12/2015 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/07/2008 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/12/2015 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/07/2008 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2015 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/07/2008 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/12/2015 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/07/2008 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2015 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/07/2008 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/12/2015 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/07/2008 מחזור שעבר דף יג  
יום ראשון 27/12/2015 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/07/2008 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/12/2015 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/07/2008 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/12/2015 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/07/2008 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2015 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/07/2008 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/12/2015 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/07/2008 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2016 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/07/2008 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/01/2016 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/07/2008 מחזור שעבר דף כ  
יום ראשון 03/01/2016 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/08/2008 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2016 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/08/2008 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/01/2016 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/08/2008 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2016 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/08/2008 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/01/2016 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/08/2008 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2016 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/08/2008 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/01/2016 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/08/2008 מחזור שעבר דף כז  
יום ראשון 10/01/2016 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/08/2008 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2016 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/08/2008 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/01/2016 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/08/2008 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/01/2016 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/08/2008 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/01/2016 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/08/2008 מחזור שעבר דף לב  
יום ששי 15/01/2016 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/08/2008 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/01/2016 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/08/2008 מחזור שעבר דף לד  
יום ראשון 17/01/2016 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/08/2008 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2016 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/08/2008 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/01/2016 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/08/2008 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2016 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/08/2008 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/01/2016 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/08/2008 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/01/2016 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/08/2008 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/01/2016 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/08/2008 מחזור שעבר דף מא  
יום ראשון 24/01/2016 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/08/2008 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/01/2016 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/08/2008 מחזור שעבר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/01/2016 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/08/2008 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/01/2016 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/08/2008 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/01/2016 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/08/2008 מחזור שעבר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/01/2016 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/08/2008 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/01/2016 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/08/2008 מחזור שעבר דף מח  
יום ראשון 31/01/2016 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/08/2008 מחזור שעבר דף מט  
יום שני 01/02/2016 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/08/2008 מחזור שעבר דף נ  
יום שלישי 02/02/2016 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/08/2008 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/02/2016 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/09/2008 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/02/2016 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/09/2008 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/02/2016 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/09/2008 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/02/2016 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/09/2008 מחזור שעבר דף נה  
יום ראשון 07/02/2016 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/09/2008 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/02/2016 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/09/2008 מחזור שעבר דף נז  
יום שלישי 09/02/2016 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/09/2008 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/02/2016 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/09/2008 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/02/2016 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/09/2008 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/02/2016 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/09/2008 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/02/2016 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/09/2008 מחזור שעבר דף סב  
יום ראשון 14/02/2016 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/09/2008 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/02/2016 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/09/2008 מחזור שעבר דף סד  
יום שלישי 16/02/2016 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/09/2008 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/02/2016 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/09/2008 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/02/2016 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/09/2008 מחזור שעבר דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/02/2016 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/09/2008 מחזור שעבר דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/02/2016 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/09/2008 מחזור שעבר דף סט  
יום ראשון 21/02/2016 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/09/2008 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/02/2016 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/09/2008 מחזור שעבר דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/02/2016 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/09/2008 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/02/2016 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/09/2008 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/02/2016 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/09/2008 מחזור שעבר דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/02/2016 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/09/2008 מחזור שעבר דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/02/2016 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/09/2008 מחזור שעבר דף עו  
יום ראשון 28/02/2016 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/09/2008 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/02/2016 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/09/2008 מחזור שעבר דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/03/2016 דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/09/2008 מחזור שעבר דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/03/2016 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/09/2008 מחזור שעבר דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/03/2016 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/09/2008 מחזור שעבר דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/03/2016 דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/10/2008 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/03/2016 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/10/2008 מחזור שעבר דף פג  
יום ראשון 06/03/2016 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/10/2008 מחזור שעבר דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/03/2016 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/10/2008 מחזור שעבר דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/03/2016 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/10/2008 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/03/2016 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/10/2008 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/03/2016 gittin088_Get_Meuseh.pdf דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/10/2008 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/03/2016 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/10/2008 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/03/2016 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/10/2008 מחזור שעבר דף צ