דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ששי 23/08/2019 הקדמה לכריתות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/03/2012 מחזור שעבר דף ב  
יום שבת 24/08/2019 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/03/2012 מחזור שעבר דף ג  
יום ראשון 25/08/2019 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/03/2012 מחזור שעבר דף ד  
יום שני 26/08/2019 מה פירוש של משיחת "כי" דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/03/2012 מחזור שעבר דף ה  
יום שלישי 27/08/2019 סימנא מילתא דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/03/2012 מחזור שעבר דף ו  
יום רביעי 28/08/2019 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/03/2012 מחזור שעבר דף ז  
יום חמישי 29/08/2019 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/03/2012 מחזור שעבר דף ח  
יום ששי 30/08/2019 פסוקים לפרק ב' דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/03/2012 מחזור שעבר דף ט  
יום שבת 31/08/2019 תרשים לסוגית עולה ויורד
תרשים והסבר לשיטת ר' יהודה בטומאת יולדת
דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/03/2012 מחזור שעבר דף י  
יום ראשון 01/09/2019 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/03/2012 מחזור שעבר דף יא  
יום שני 02/09/2019 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/03/2012 מחזור שעבר דף יב  
יום שלישי 03/09/2019 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/04/2012 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/09/2019 תרשים והסבר למקרים של עריות במשנה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/04/2012 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/09/2019 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/04/2012 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/09/2019 טבלאה לשיטות בגופין מחולקין בשבת דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/04/2012 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/09/2019 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/04/2012 מחזור שעבר דף יז  
יום ראשון 08/09/2019 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/04/2012 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/09/2019 kreitot019_Mitasek.pdf דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/04/2012 מחזור שעבר דף יט  
יום שלישי 10/09/2019 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/04/2012 מחזור שעבר דף כ  
יום רביעי 11/09/2019 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/04/2012 מחזור שעבר דף כא  
יום חמישי 12/09/2019 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/04/2012 מחזור שעבר דף כב  
יום ששי 13/09/2019 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/04/2012 מחזור שעבר דף כג  
יום שבת 14/09/2019 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/04/2012 מחזור שעבר דף כד  
יום ראשון 15/09/2019 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/04/2012 מחזור שעבר דף כה  
יום שני 16/09/2019 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/04/2012 מחזור שעבר דף כו  
יום שלישי 17/09/2019 פסוקים לדף כז-כח דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/04/2012 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/09/2019 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/04/2012 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"