דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 07/11/2017 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/06/2010 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/11/2017 makkot003_Shemitat_Kesafim.pdf דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/06/2010 מחזור שעבר דף ג  
יום חמישי 09/11/2017 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/06/2010 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/11/2017 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/06/2010 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/11/2017 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/06/2010 מחזור שעבר דף ו  
יום ראשון 12/11/2017 makkot007_PesukimPerek2.pdf דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/06/2010 מחזור שעבר דף ז  
יום שני 13/11/2017 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/06/2010 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/11/2017 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/06/2010 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/11/2017 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/06/2010 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/11/2017 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/06/2010 מחזור שעבר דף יא  
יום ששי 17/11/2017 makkot012_Kavod_Grandparents.pdf דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/06/2010 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/11/2017 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/06/2010 מחזור שעבר דף יג  
יום ראשון 19/11/2017 makkot014_Charts.pdf דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/06/2010 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/11/2017 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/06/2010 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/11/2017 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/06/2010 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/11/2017 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/06/2010 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/11/2017 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/06/2010 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/11/2017 makkot019_Kedushat_Haaretz_Hamikdash.pdf
makkot019_Ger_Lomar_Avoteinu.pdf
דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/06/2010 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/11/2017 makkot020_Shaving_Points.pdf דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/06/2010 מחזור שעבר דף כ  
יום ראשון 26/11/2017 makkot021_Shaving_Points.pdf דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/06/2010 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/11/2017 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/06/2010 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/11/2017 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/06/2010 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/11/2017 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/06/2010 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"