דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ראשון 13/07/2014 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/07/2014 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/07/2014 megilah004_Women_Megilla.pdf דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/07/2014 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/07/2014 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/07/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/07/2014 דף ח  
יום ראשון 20/07/2014 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/07/2014 megilah010_Kedushat_Haaretz.pdf דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/07/2014 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/07/2014 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/07/2014 דף יג  
יום ששי 25/07/2014 דף יד  
יום שבת 26/07/2014 דף טו  
יום ראשון 27/07/2014 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/07/2014 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/07/2014 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/07/2014 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/07/2014 megilah020_Ketzirat_HaOmer.pdf דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/08/2014 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/08/2014 דף כב  
יום ראשון 03/08/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/08/2014 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/08/2014 megilah025_Reasons_for_Mitzvot.pdf דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/08/2014 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/08/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/08/2014 megilah028_Bnot_Yisrael.pdf דף כח  
יום שבת 09/08/2014 דף כט  
יום ראשון 10/08/2014 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/08/2014 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/08/2014 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"