דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שבת 20/02/2027 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/09/2019 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/02/2027 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/09/2019 מחזור שעבר דף ג  
יום שני 22/02/2027 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/09/2019 מחזור שעבר דף ד  
יום שלישי 23/02/2027 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/09/2019 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/02/2027 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/09/2019 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/02/2027 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/09/2019 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/02/2027 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/09/2019 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/02/2027 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/09/2019 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/02/2027 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/09/2019 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/03/2027 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/09/2019 מחזור שעבר דף יא  
יום שלישי 02/03/2027 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/09/2019 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/03/2027 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/09/2019 מחזור שעבר דף יג  
יום חמישי 04/03/2027 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/10/2019 מחזור שעבר דף יד  
יום ששי 05/03/2027 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/10/2019 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/03/2027 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/10/2019 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/03/2027 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/10/2019 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/03/2027 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/10/2019 מחזור שעבר דף יח  
יום שלישי 09/03/2027 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/10/2019 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/03/2027 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/10/2019 מחזור שעבר דף כ  
יום חמישי 11/03/2027 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/10/2019 מחזור שעבר דף כא