דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום חמישי 19/09/2019 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/09/2019 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/09/2019 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/09/2019 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/09/2019 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/09/2019 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/09/2019 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/09/2019 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/09/2019 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/09/2019 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/09/2019 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/09/2019 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/10/2019 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/10/2019 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/10/2019 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/10/2019 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/10/2019 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/10/2019 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/10/2019 דף כ  
יום שלישי 08/10/2019 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"