דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום חמישי 19/09/2019 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/04/2012 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/09/2019 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/04/2012 מחזור שעבר דף ג  
יום שבת 21/09/2019 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/04/2012 מחזור שעבר דף ד  
יום ראשון 22/09/2019 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/04/2012 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/09/2019 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/04/2012 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/09/2019 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/04/2012 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/09/2019 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/04/2012 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/09/2019 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/04/2012 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/09/2019 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/04/2012 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/09/2019 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/04/2012 מחזור שעבר דף יא  
יום ראשון 29/09/2019 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/04/2012 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/09/2019 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/04/2012 מחזור שעבר דף יג  
יום שלישי 01/10/2019 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/04/2012 מחזור שעבר דף יד  
יום רביעי 02/10/2019 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/04/2012 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/10/2019 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/05/2012 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/10/2019 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/05/2012 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/10/2019 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/05/2012 מחזור שעבר דף יח  
יום ראשון 06/10/2019 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/05/2012 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/10/2019 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/05/2012 מחזור שעבר דף כ  
יום שלישי 08/10/2019 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/05/2012 מחזור שעבר דף כא