דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 24/03/2027 תרשים למסכת מדות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/10/2019 מחזור שעבר דף לד  
יום חמישי 25/03/2027 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/10/2019 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/03/2027 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/10/2019 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/03/2027 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/10/2019 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"