דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 13/08/2014 moed_katan002_Introduction.pdf דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/08/2014 moed_katan003_Melachot_Sheviit.pdf דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/08/2014 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/08/2014 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/08/2014 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/08/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/08/2014 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/08/2014 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/08/2014 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/08/2014 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/08/2014 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/08/2014 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/08/2014 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/08/2014 moed_katan015_Avel_Menudeh_Metzorah.pdf דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/08/2014 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/08/2014 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/08/2014 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/08/2014 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/08/2014 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/09/2014 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/09/2014 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/09/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/09/2014 moed_katan024_Atifat_Ishmaelim.pdf דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/09/2014 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/09/2014 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/09/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/09/2014 moed_katan028_Hashgacha.pdf דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/09/2014 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"