דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שני 24/08/2015 nazir002_pesukim.pdf
nazir002_Language_Nedarim_Nazir.pdf
nazir002_Introduction.pdf
דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/03/2008 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/08/2015 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/03/2008 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/08/2015 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/03/2008 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/08/2015 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/03/2008 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/08/2015 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/03/2008 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/08/2015 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/03/2008 מחזור שעבר דף ז  
יום ראשון 30/08/2015 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/03/2008 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/08/2015 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/03/2008 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/09/2015 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/03/2008 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/09/2015 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/03/2008 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/09/2015 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/04/2008 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/09/2015 טבלא לדפים יג-טו דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/04/2008 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/09/2015 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/04/2008 מחזור שעבר דף יד  
יום ראשון 06/09/2015 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/04/2008 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/09/2015 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/04/2008 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/09/2015 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/04/2008 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/09/2015 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/04/2008 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/09/2015 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/04/2008 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/09/2015 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/04/2008 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/09/2015 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/04/2008 מחזור שעבר דף כא  
יום ראשון 13/09/2015 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/04/2008 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/09/2015 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/04/2008 מחזור שעבר דף כג  
יום שלישי 15/09/2015 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/04/2008 מחזור שעבר דף כד  
יום רביעי 16/09/2015 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/04/2008 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/09/2015 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/04/2008 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/09/2015 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/04/2008 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/09/2015 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/04/2008 מחזור שעבר דף כח  
יום ראשון 20/09/2015 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/04/2008 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/09/2015 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/04/2008 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/09/2015 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/04/2008 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/09/2015 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/04/2008 מחזור שעבר דף לב  
יום חמישי 24/09/2015 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/04/2008 מחזור שעבר דף לג  
יום ששי 25/09/2015 טבלא לדפים לד-לה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/04/2008 מחזור שעבר דף לד  
יום שבת 26/09/2015 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/04/2008 מחזור שעבר דף לה  
יום ראשון 27/09/2015 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/04/2008 מחזור שעבר דף לו  
יום שני 28/09/2015 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/04/2008 מחזור שעבר דף לז  
יום שלישי 29/09/2015 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/04/2008 מחזור שעבר דף לח  
יום רביעי 30/09/2015 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/04/2008 מחזור שעבר דף לט  
יום חמישי 01/10/2015 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/04/2008 מחזור שעבר דף מ  
יום ששי 02/10/2015 nazir041_SummaryChart_REliezer_Rabanan.pdf
טבלא לדף מא ולדף נח
דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/04/2008 מחזור שעבר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/10/2015 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/05/2008 מחזור שעבר דף מב  
יום ראשון 04/10/2015 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/05/2008 מחזור שעבר דף מג  
יום שני 05/10/2015 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/05/2008 מחזור שעבר דף מד  
יום שלישי 06/10/2015 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/05/2008 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/10/2015 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/05/2008 מחזור שעבר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/10/2015 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/05/2008 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/10/2015 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/05/2008 מחזור שעבר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/10/2015 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/05/2008 מחזור שעבר דף מט  
יום ראשון 11/10/2015 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/05/2008 מחזור שעבר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/10/2015 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/05/2008 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/10/2015 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/05/2008 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/10/2015 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/05/2008 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/10/2015 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/05/2008 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/10/2015 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/05/2008 מחזור שעבר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/10/2015 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/05/2008 מחזור שעבר דף נו  
יום ראשון 18/10/2015 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/05/2008 מחזור שעבר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/10/2015 טבלא לדף מא ולדף נח דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/05/2008 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/10/2015 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/05/2008 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/10/2015 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/05/2008 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/10/2015 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/05/2008 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/10/2015 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/05/2008 מחזור שעבר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/10/2015 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/05/2008 מחזור שעבר דף סג  
יום ראשון 25/10/2015 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/05/2008 מחזור שעבר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/10/2015 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/05/2008 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/10/2015 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/05/2008 מחזור שעבר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"