דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 26/05/2015 nedarim002_Language_Nedarim_Nazir.pdf דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/12/2007 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/05/2015 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/12/2007 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/05/2015 nedarim004_Achilat_Kodashim.pdf דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/12/2007 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/05/2015 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/12/2007 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/05/2015 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/12/2007 מחזור שעבר דף ו  
יום ראשון 31/05/2015 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/12/2007 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/06/2015 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/12/2007 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/06/2015 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/12/2007 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/06/2015 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/12/2007 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/06/2015 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/01/2008 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/06/2015 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/01/2008 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/06/2015 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/01/2008 מחזור שעבר דף יג  
יום ראשון 07/06/2015 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/01/2008 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/06/2015 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/01/2008 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/06/2015 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/01/2008 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/06/2015 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/01/2008 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/06/2015 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/01/2008 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/06/2015 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/01/2008 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/06/2015 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/01/2008 מחזור שעבר דף כ  
יום ראשון 14/06/2015 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/01/2008 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/06/2015 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/01/2008 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/06/2015 nedarim023_Kol_Nidrei.pdf דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/01/2008 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/06/2015 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/01/2008 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/06/2015 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/01/2008 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/06/2015 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/01/2008 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/06/2015 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/01/2008 מחזור שעבר דף כז  
יום ראשון 21/06/2015 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/01/2008 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/06/2015 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/01/2008 מחזור שעבר דף כט  
יום שלישי 23/06/2015 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/01/2008 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/06/2015 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/01/2008 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/06/2015 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/01/2008 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/06/2015 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/01/2008 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/06/2015 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/01/2008 מחזור שעבר דף לד  
יום ראשון 28/06/2015 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/01/2008 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/06/2015 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/01/2008 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/06/2015 nedarim037_Torah_Pay.pdf
nedarim037_Pesukim.pdf
דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/01/2008 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/07/2015 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/01/2008 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/07/2015 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/01/2008 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/07/2015 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/01/2008 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/07/2015 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/01/2008 מחזור שעבר דף מא  
יום ראשון 05/07/2015 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/02/2008 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/07/2015 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/02/2008 מחזור שעבר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/07/2015 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/02/2008 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/07/2015 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/02/2008 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/07/2015 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/02/2008 מחזור שעבר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/07/2015 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/02/2008 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/07/2015 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/02/2008 מחזור שעבר דף מח  
יום ראשון 12/07/2015 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/02/2008 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/07/2015 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/02/2008 מחזור שעבר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/07/2015 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/02/2008 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/07/2015 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/02/2008 מחזור שעבר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/07/2015 nedarim053_Chart.pdf דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/02/2008 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/07/2015 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/02/2008 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/07/2015 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/02/2008 מחזור שעבר דף נה  
יום ראשון 19/07/2015 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/02/2008 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/07/2015 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/02/2008 מחזור שעבר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/07/2015 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/02/2008 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/07/2015 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/02/2008 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/07/2015 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/02/2008 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/07/2015 nedarim061_Yovel_Torah.pdf דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/02/2008 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/07/2015 nedarim062_7_9_Av.pdf דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/02/2008 מחזור שעבר דף סב  
יום ראשון 26/07/2015 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/02/2008 מחזור שעבר דף סג  
יום שני 27/07/2015 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/02/2008 מחזור שעבר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/07/2015 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/02/2008 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/07/2015 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/02/2008 מחזור שעבר דף סו  
יום חמישי 30/07/2015 פסוקים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/02/2008 מחזור שעבר דף סז  
יום ששי 31/07/2015 טבלת סיכום לסוגיא דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/02/2008 מחזור שעבר דף סח  
יום שבת 01/08/2015 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/02/2008 מחזור שעבר דף סט  
יום ראשון 02/08/2015 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/02/2008 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/08/2015 טבלת סיכום לסוגיא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/03/2008 מחזור שעבר דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/08/2015 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/03/2008 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/08/2015 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/03/2008 מחזור שעבר דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/08/2015 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/03/2008 מחזור שעבר דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/08/2015 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/03/2008 מחזור שעבר דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/08/2015 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/03/2008 מחזור שעבר דף עו  
יום ראשון 09/08/2015 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/03/2008 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/08/2015 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/03/2008 מחזור שעבר דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/08/2015 דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/03/2008 מחזור שעבר דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/08/2015 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/03/2008 מחזור שעבר דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/08/2015 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/03/2008 מחזור שעבר דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/08/2015 דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/03/2008 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/08/2015 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/03/2008 מחזור שעבר דף פג  
יום ראשון 16/08/2015 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/03/2008 מחזור שעבר דף פד  
יום שני 17/08/2015 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/03/2008 מחזור שעבר דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/08/2015 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/03/2008 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/08/2015 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/03/2008 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/08/2015 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/03/2008 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/08/2015 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/03/2008 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/08/2015 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/03/2008 מחזור שעבר דף צ  
יום ראשון 23/08/2015 דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/03/2008 מחזור שעבר דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"