דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ששי 25/10/2019 הקדמה למסכת נדה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/10/2019 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/10/2019 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/10/2019 דף ה  
יום שלישי 29/10/2019 דף ו  
יום רביעי 30/10/2019 דף ז  
יום חמישי 31/10/2019 דף ח  
יום ששי 01/11/2019 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/11/2019 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/11/2019 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/11/2019 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/11/2019 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/11/2019 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/11/2019 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/11/2019 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/11/2019 משל משלו חכמים באשה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/11/2019 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/11/2019 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/11/2019 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/11/2019 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/11/2019 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/11/2019 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/11/2019 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/11/2019 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/11/2019 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/11/2019 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/11/2019 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/11/2019 תרשים לאשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/11/2019 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/11/2019 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/11/2019 מערך חזותי ללימודים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/11/2019 פולטת שכבת זרע דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/11/2019 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/11/2019 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/11/2019 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/11/2019 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/11/2019 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/12/2019 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/12/2019 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/12/2019 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/12/2019 פולטת שכבת זרע דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/12/2019 מערך חזותי ללימודים (מג-מד) דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/12/2019 מקורות על הפלת עובר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/12/2019 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/12/2019 רש"י לשטתו (מד-מח) מצוות חינוך ויום הולדת דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/12/2019 תרומה, חלה וקדושת הארץ בזמן הזה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/12/2019 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/12/2019 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/12/2019 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/12/2019 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/12/2019 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/12/2019 דף נג  
יום שני 16/12/2019 תרשים לווסתות של טמא וטהור דף נד  
יום שלישי 17/12/2019 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/12/2019 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/12/2019 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/12/2019 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/12/2019 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/12/2019 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/12/2019 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/12/2019 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/12/2019 חומרת האור זרוע דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/12/2019 האם יש ווסת החודש? דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/12/2019 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/12/2019 בנות ישראל החמירו על עצמן דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/12/2019 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/12/2019 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/12/2019 תרשים לספורין לפנינו דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/01/2020 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/01/2020 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/01/2020 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/01/2020 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"