דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שבת 22/06/2013 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/06/2013 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/06/2013 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/06/2013 פסוקים לבל יראה ובל ימצא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/06/2013 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/06/2013 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/06/2013 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/06/2013 דף ט  
יום ראשון 30/06/2013 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/07/2013 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/07/2013 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/07/2013 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/07/2013 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/07/2013 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/07/2013 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/07/2013 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/07/2013 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/07/2013 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/07/2013 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/07/2013 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/07/2013 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/07/2013 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/07/2013 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/07/2013 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/07/2013 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/07/2013 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/07/2013 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/07/2013 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/07/2013 דף ל  
יום ראשון 21/07/2013 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/07/2013 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/07/2013 סוגית מתעסק דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/07/2013 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/07/2013 תרשימי עזר למעשר ראשון שהקדימו דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/07/2013 מצה עשירה - מי פירות אין מחמיצין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/07/2013 דף לז  
יום ראשון 28/07/2013 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/07/2013 האם חזרת "חריין" מרור? דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/07/2013 עיון במצה שמורה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/07/2013 טבלת סיכום שיטות ומקורות ללאו שבכללות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/08/2013 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/08/2013 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/08/2013 דף מד  
יום ראשון 04/08/2013 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/08/2013 כמה חייב אדם לנסוע כדי להתפלל במנין וליטול ידים? דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/08/2013 מה ההבדל בין היתר של מתוך להיתר של הואיל?
עירוב תבשילין
דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/08/2013 תרשימי עזר וחישובים לשיעור חלה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/08/2013 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/08/2013 מלאכה בערב פסח דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/08/2013 דף נא  
יום ראשון 11/08/2013 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/08/2013 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/08/2013 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/08/2013 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/08/2013 שיטות בכורכין את השמע דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/08/2013 ישמעאל בן פיאכי ביוסיפון דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/08/2013 טבלת הסבר לזמני התמיד והקדמה לסדר קדשים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/08/2013 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/08/2013 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/08/2013 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/08/2013 טבלאות הסבר לסוגית פסח לשם שלמים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/08/2013 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/08/2013 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/08/2013 דף סה  
יום ראשון 25/08/2013 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/08/2013 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/08/2013 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/08/2013 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/08/2013 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/08/2013 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/08/2013 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/09/2013 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/09/2013 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/09/2013 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/09/2013 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/09/2013 דף עז  
יום ששי 06/09/2013 דף עח  
יום שבת 07/09/2013 דף עט  
יום ראשון 08/09/2013 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/09/2013 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/09/2013 דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/09/2013 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/09/2013 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/09/2013 הצטרפות למנין ממקומות שונים דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/09/2013 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/09/2013 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/09/2013 עיונים במצות פרו ורבו דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/09/2013 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/09/2013 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/09/2013 דף צא  
יום ששי 20/09/2013 דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/09/2013 דף צג  
יום ראשון 22/09/2013 הבנת שקיעה, בין השמשות וצאת הכוכבים ע"פ רבינו תם דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/09/2013 דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/09/2013 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/09/2013 דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/09/2013 דף צח  
יום ששי 27/09/2013 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/09/2013 דף ק  
יום ראשון 29/09/2013 שינוי מקום בקידוש ובברכות הנהנין דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/09/2013 דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/10/2013 טבלת סיכום לשיטות ביו"ט אחר השבת
טבלת סיכום ומקורות להפסק סעודה
דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/10/2013 דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/10/2013 דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/10/2013 טבלאות סיכום ועיונים בענין קידוש דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/10/2013 דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/10/2013 דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/10/2013 תרשים וחישוב נפח של רביעית דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/10/2013 מה קרה לזוגות? דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/10/2013 דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/10/2013 דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/10/2013 דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/10/2013 דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/10/2013 דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/10/2013 דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/10/2013 דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/10/2013 דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/10/2013 טבלאות סיכום ומקורות באין מפטירין אחר הפסח אפיקומן דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/10/2013 החיוב לאכול מצה לשבעה ימים דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/10/2013 דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"