דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שבת 10/05/2014 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/05/2014 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/05/2014 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/05/2014 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/05/2014 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/05/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/05/2014 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/05/2014 דף ט  
יום ראשון 18/05/2014 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/05/2014 rosh_hashana011_Mazalot.pdf דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/05/2014 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/05/2014 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/05/2014 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/05/2014 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/05/2014 דף טז  
יום ראשון 25/05/2014 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/05/2014 rosh_hashana018_9Av_Bayit_Sheni.pdf דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/05/2014 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/05/2014 rosh_hashana020_International_Date_Line.pdf דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/05/2014 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/05/2014 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/05/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/06/2014 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/06/2014 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/06/2014 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/06/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/06/2014 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/06/2014 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/06/2014 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/06/2014 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/06/2014 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/06/2014 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/06/2014 rosh_hashana034_Shofar_Limudim.pdf דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/06/2014 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"