דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ששי 05/10/2012 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/10/2012 דף ג  
יום ראשון 07/10/2012 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/10/2012 תמונות לפרק א' דף ה  
יום שלישי 09/10/2012 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/10/2012 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/10/2012 תרשים לזרק כוורת דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/10/2012 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/10/2012 דף י  
יום ראשון 14/10/2012 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/10/2012 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/10/2012 מנין י"ח הלכות (טבלא) דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/10/2012 תרשים לאכילת טומאה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/10/2012 תרשים וחישוב מדות החלה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/10/2012 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/10/2012 דף יז  
יום ראשון 21/10/2012 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/10/2012 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/10/2012 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/10/2012 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/10/2012 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/10/2012 חובת נר חנוכה (אשה, אורח ברכת הראייה) ואיסור של לא תסור דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/10/2012 דף כד  
יום ראשון 28/10/2012 מהות, סבה וברכה לנרות שבת
מה היא עונש כרת?
דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/10/2012 טבלת סיכום לטומאת ג' על ג' דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/10/2012 כסות לילה - לילה או בגד לילה? דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/10/2012 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/11/2012 טבלאות סיכום לפתילת הבגד דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/11/2012 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/11/2012 דף לא  
יום ראשון 04/11/2012 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/11/2012 דמותו ואישיותו של רשב"י דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/11/2012 שקיעה לר"ת וסיעתו והחולקין עליו דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/11/2012 תקיעות דע"ש וקבלת שבת ע"י הדלקת נרות שבת דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/11/2012 הקדמה לפרק הכירה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/11/2012 תרשים סיכום לשיטות פרק הכירה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/11/2012 דף לח  
יום ראשון 11/11/2012 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/11/2012 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/11/2012 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/11/2012 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/11/2012 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/11/2012 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/11/2012 דף מה  
יום ראשון 18/11/2012 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/11/2012 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/11/2012 בישול תפוחים בשבת דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/11/2012 יהרג ואל יעבור לגבי מצוות עשה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/11/2012 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/11/2012 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/11/2012 דף נב  
יום ראשון 25/11/2012 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/11/2012 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/11/2012 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/11/2012 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/11/2012 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/11/2012 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/12/2012 דף נט  
יום ראשון 02/12/2012 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/12/2012 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/12/2012 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/12/2012 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/12/2012 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/12/2012 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/12/2012 דף סו  
יום ראשון 09/12/2012 דרכי אמורי ורפואה אלטרנטיבי דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/12/2012 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/12/2012 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/12/2012 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/12/2012 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/12/2012 גדר מתעסק בשבת דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/12/2012 דף עג  
יום ראשון 16/12/2012 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/12/2012 מקורות לעיון בפסיק רישיה דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/12/2012 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/12/2012 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/12/2012 דף עח  
יום ששי 21/12/2012 דף עט  
יום שבת 22/12/2012 דף פ  
יום ראשון 23/12/2012 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/12/2012 תרשים לטומאת עבודה זרה דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/12/2012 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/12/2012 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/12/2012 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/12/2012 מקורות לעיון בפולטת שכבת זרע
תרשים לפולטת שכבת זרע
דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/12/2012 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/12/2012 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/12/2012 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/01/2013 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/01/2013 דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/01/2013 תרשים למשא בכתף ולמרפיקו דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/01/2013 שנים שעשאוה
מסייע אין בו ממש (וגם גוזז צפרניו)
דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/01/2013 דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/01/2013 דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/01/2013 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/01/2013 תמונות הסבר להשובט ומדקדק דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/01/2013 קרשים, עגלות ויריעות המשכן (תמונות 3D) דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/01/2013 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/01/2013 דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/01/2013 דף קא  
יום ראשון 13/01/2013 דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/01/2013 טבלת סיכום לשיטות בכותב שתי אותיות
מקורות לעיון בדבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה
דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/01/2013 צורת האות חי"ת
גמרא שהוסר ע"י הצנזורה
דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/01/2013 תמונות הסבר לשני בתי נירין דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/01/2013 שיטת הרמב"ם במקלקל ובמלאכה שאינה צריכה לגופה דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/01/2013 פסיק רישיה במלאכת היתר (CCTV) דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/01/2013 דף קח  
יום ראשון 20/01/2013 דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/01/2013 סירוס באשה דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/01/2013 גדר מלאכות קושר ומתיר דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/01/2013 דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/01/2013 תמונות הסבר לכובד ועמודים בנול (כלי קיואי) דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/01/2013 תקיעת שופר בנעילה ביו"כ דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/01/2013 דף קטו  
יום ראשון 27/01/2013 גמרא שהושמט ע"י הצנזורה וכו' דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/01/2013 מקורות ללחם משנה דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/01/2013 חיוב כסוי ראש בגברים דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/01/2013 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/01/2013 דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/02/2013 דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/02/2013 דף קכב  
יום ראשון 03/02/2013 דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/02/2013 דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/02/2013 תמונות הסבר לתנור ונגר דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/02/2013 טבלת סיכום לפקק החלון ונגר הנגרר דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/02/2013 דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/02/2013 דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/02/2013 דף קכט  
יום ראשון 10/02/2013 דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/02/2013 דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/02/2013 דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/02/2013 דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/02/2013 דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/02/2013 דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/02/2013 דף קלו  
יום ראשון 17/02/2013 מי הוא הידיד אשר קיש מבטן דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/02/2013 דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/02/2013 דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/02/2013 תרופות אנטיביוטיקה בשבת דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/02/2013 דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/02/2013 בסיס לדבר האסור והמותר דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/02/2013 דף קמג  
יום ראשון 24/02/2013 דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/02/2013 דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/02/2013 דף קמו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/02/2013 דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/02/2013 מצוות תוכחה דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/03/2013 דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/03/2013 דף קנ  
יום ראשון 03/03/2013 דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/03/2013 דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/03/2013 דף קנג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/03/2013 דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/03/2013 דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/03/2013 מקורות על השגחת ה' דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/03/2013 דף קנז