דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ראשון 20/10/2013 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/10/2013 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/10/2013 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/10/2013 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/10/2013 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/10/2013 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/10/2013 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/10/2013 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/10/2013 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/10/2013 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/10/2013 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/10/2013 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/11/2013 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/11/2013 כמה ארונות היו? דף טו  
יום ראשון 03/11/2013 גדר של מלך שלא משבט יהודה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/11/2013 פסוקים לדפים יז-יח דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/11/2013 תרשים למיקום של השלחנות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/11/2013 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/11/2013 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/11/2013 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/11/2013 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"