דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 28/10/2015 פסוקים למסכת סוטה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/05/2008 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/10/2015 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/05/2008 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/10/2015 טבלא של הסוגיא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/05/2008 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/10/2015 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/05/2008 מחזור שעבר דף ה  
יום ראשון 01/11/2015 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/05/2008 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/11/2015 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/05/2008 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/11/2015 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/06/2008 מחזור שעבר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/11/2015 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/06/2008 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/11/2015 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/06/2008 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/11/2015 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/06/2008 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/11/2015 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/06/2008 מחזור שעבר דף יב  
יום ראשון 08/11/2015 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/06/2008 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/11/2015 sotah014_Mizbeach_Chuda_Keren.pdf דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/06/2008 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/11/2015 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/06/2008 מחזור שעבר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/11/2015 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/06/2008 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/11/2015 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/06/2008 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/11/2015 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/06/2008 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/11/2015 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/06/2008 מחזור שעבר דף יט  
יום ראשון 15/11/2015 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/06/2008 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/11/2015 sotah021_Women_Torah.pdf דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/06/2008 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/11/2015 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/06/2008 מחזור שעבר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/11/2015 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/06/2008 מחזור שעבר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/11/2015 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/06/2008 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/11/2015 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/06/2008 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/11/2015 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/06/2008 מחזור שעבר דף כו  
יום ראשון 22/11/2015 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/06/2008 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/11/2015 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/06/2008 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/11/2015 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/06/2008 מחזור שעבר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/11/2015 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/06/2008 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/11/2015 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/06/2008 מחזור שעבר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/11/2015 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/06/2008 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/11/2015 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/06/2008 מחזור שעבר דף לג  
יום ראשון 29/11/2015 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/06/2008 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/11/2015 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/06/2008 מחזור שעבר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/12/2015 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/06/2008 מחזור שעבר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/12/2015 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/06/2008 מחזור שעבר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/12/2015 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/07/2008 מחזור שעבר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/12/2015 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/07/2008 מחזור שעבר דף לט  
יום שבת 05/12/2015 דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/07/2008 מחזור שעבר דף מ  
יום ראשון 06/12/2015 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/07/2008 מחזור שעבר דף מא  
יום שני 07/12/2015 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/07/2008 מחזור שעבר דף מב  
יום שלישי 08/12/2015 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/07/2008 מחזור שעבר דף מג  
יום רביעי 09/12/2015 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/07/2008 מחזור שעבר דף מד  
יום חמישי 10/12/2015 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/07/2008 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/12/2015 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/07/2008 מחזור שעבר דף מו  
יום שבת 12/12/2015 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/07/2008 מחזור שעבר דף מז  
יום ראשון 13/12/2015 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/07/2008 מחזור שעבר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/12/2015 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/07/2008 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"