דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום רביעי 05/02/2014 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/02/2014 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/02/2014 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/02/2014 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/02/2014 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/02/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/02/2014 סוכה עגולה (תרשים וחשבונות ר' יוחנן ורבנן דקיסרי) דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/02/2014 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/02/2014 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/02/2014 נשים בטלית ובתפילין
הידור מצוה ואגד לולב
דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/02/2014 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/02/2014 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/02/2014 דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/02/2014 אפשר לצמצם
טבלאות סיכום לגזירת תקרה ופרוץ כעומד
דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/02/2014 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/02/2014 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/02/2014 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/02/2014 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/02/2014 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/02/2014 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/02/2014 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/02/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/02/2014 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/02/2014 עוסק במצוה פטור מן המצוה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/03/2014 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/03/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/03/2014 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/03/2014 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/03/2014 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/03/2014 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/03/2014 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/03/2014 דף לג  
יום ראשון 09/03/2014 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/03/2014 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/03/2014 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/03/2014 נענועי הלולב דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/03/2014 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/03/2014 סחורה בפירות שביעית דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/03/2014 דף מ  
יום ראשון 16/03/2014 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/03/2014 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/03/2014 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/03/2014 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/03/2014 אישיותו של רשב"י
האם יש איסור שיתוף לבן נח
דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/03/2014 ברכת הרואה על נרות חנוכה
גורמים לברכת שהחיינו (מילה ופדיון הבן)
מצוות דרבנן ואיסור לא תסור
מצות וברכת לישב בסוכה
דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/03/2014 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/03/2014 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/03/2014 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/03/2014 succah050_PrinciplesofDrash.pdf דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/03/2014 succah051_Living_in_Mitzrayim.pdf
succah051_Alexandria_Destroyer.pdf
דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/03/2014 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/03/2014 succah053_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/03/2014 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/03/2014 succah055_Mishmarot.pdf דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/03/2014 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"