דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שלישי 22/12/2026 הקדמה למסכת תמורה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/07/2019 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2026 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/07/2019 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/12/2026 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/07/2019 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2026 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/07/2019 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/12/2026 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/07/2019 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/12/2026 סיכום לסוגית מקדיש בעלי מומין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/07/2019 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/12/2026 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/07/2019 מחזור שעבר דף ח  
יום שלישי 29/12/2026 תרשים והסבר לשיטת ר' אבין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/07/2019 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2026 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/07/2019 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/12/2026 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/07/2019 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2027 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/07/2019 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/01/2027 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/08/2019 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/01/2027 ציר זמן ומקורות למקץ ארבעים שנה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/08/2019 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2027 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/08/2019 מחזור שעבר דף טו  
יום שלישי 05/01/2027 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/08/2019 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2027 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/08/2019 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/01/2027 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/08/2019 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2027 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/08/2019 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/01/2027 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/08/2019 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/01/2027 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/08/2019 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2027 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/08/2019 מחזור שעבר דף כב  
יום שלישי 12/01/2027 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/08/2019 מחזור שעבר דף כג  
יום רביעי 13/01/2027 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/08/2019 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/01/2027 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/08/2019 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/01/2027 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/08/2019 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/01/2027 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/08/2019 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/01/2027 טבלת עזר וסיכום לצריכותא דהמשניות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/08/2019 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2027 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/08/2019 מחזור שעבר דף כט  
יום שלישי 19/01/2027 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/08/2019 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2027 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/08/2019 מחזור שעבר דף לא  
יום חמישי 21/01/2027 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/08/2019 מחזור שעבר דף לב  
יום ששי 22/01/2027 טבלת עזר וסיכום להעמדה והערכה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/08/2019 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/01/2027 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/08/2019 מחזור שעבר דף לד