דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ראשון 21/07/2019 הקדמה למסכת תמורה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/02/2012 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/07/2019 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/02/2012 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/07/2019 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/02/2012 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/07/2019 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/02/2012 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/07/2019 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/02/2012 מחזור שעבר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/07/2019 סיכום לסוגית מקדיש בעלי מומין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/02/2012 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/07/2019 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/02/2012 מחזור שעבר דף ח  
יום ראשון 28/07/2019 תרשים והסבר לשיטת ר' אבין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/02/2012 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/07/2019 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/02/2012 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/07/2019 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/02/2012 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/07/2019 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/02/2012 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/08/2019 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/02/2012 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/08/2019 ציר זמן ומקורות למקץ ארבעים שנה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/02/2012 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/08/2019 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/03/2012 מחזור שעבר דף טו  
יום ראשון 04/08/2019 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/03/2012 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/08/2019 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/03/2012 מחזור שעבר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/08/2019 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/03/2012 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/08/2019 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/03/2012 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/08/2019 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/03/2012 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/08/2019 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/03/2012 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/08/2019 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/03/2012 מחזור שעבר דף כב  
יום ראשון 11/08/2019 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/03/2012 מחזור שעבר דף כג  
יום שני 12/08/2019 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/03/2012 מחזור שעבר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/08/2019 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/03/2012 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/08/2019 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/03/2012 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/08/2019 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/03/2012 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/08/2019 טבלת עזר וסיכום לצריכותא דהמשניות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/03/2012 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/08/2019 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/03/2012 מחזור שעבר דף כט  
יום ראשון 18/08/2019 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/03/2012 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/08/2019 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/03/2012 מחזור שעבר דף לא  
יום שלישי 20/08/2019 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/03/2012 מחזור שעבר דף לב  
יום רביעי 21/08/2019 טבלת עזר וסיכום להעמדה והערכה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/03/2012 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/08/2019 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/03/2012 מחזור שעבר דף לד