דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום שני 06/10/2014 דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/10/2014 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/10/2014 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/10/2014 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/10/2014 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/10/2014 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/10/2014 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/10/2014 yevamot009_chataot.pdf
yevamot009_asura_lazeh_muteret_lazeh.pdf
דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/10/2014 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/10/2014 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/10/2014 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/10/2014 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/10/2014 דף יד  
יום ראשון 19/10/2014 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/10/2014 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/10/2014 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/10/2014 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/10/2014 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/10/2014 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/10/2014 דף כא  
יום ראשון 26/10/2014 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/10/2014 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/10/2014 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/10/2014 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/10/2014 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/10/2014 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/11/2014 yevamot028_asura_lazeh_muteret_lazeh.pdf דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/11/2014 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/11/2014 yevamot030_mishna_charts.pdf דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/11/2014 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/11/2014 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/11/2014 yevamot033_Chart_RChiya_BarKapara.pdf דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/11/2014 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/11/2014 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/11/2014 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/11/2014 yevamot037_yabam_safek.pdf דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/11/2014 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/11/2014 דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/11/2014 yevamot040_shniot_chalitza.pdf דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/11/2014 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/11/2014 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/11/2014 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/11/2014 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/11/2014 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/11/2014 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/11/2014 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/11/2014 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/11/2014 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/11/2014 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/11/2014 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/11/2014 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/11/2014 yevamot053_Yehareg_Val_Yaavor.pdf דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/11/2014 yevamot054_Arayot_Limudim.pdf דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/11/2014 yevamot055_Karet_Aririm.pdf דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/11/2014 דף נו  
יום ראשון 30/11/2014 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/12/2014 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/12/2014 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/12/2014 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/12/2014 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/12/2014 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/12/2014 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/12/2014 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/12/2014 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/12/2014 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/12/2014 דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/12/2014 דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/12/2014 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/12/2014 דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/12/2014 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/12/2014 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/12/2014 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/12/2014 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/12/2014 yevamot075_Tevila_Sunset_Kapara.pdf דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/12/2014 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/12/2014 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/12/2014 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/12/2014 דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/12/2014 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/12/2014 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/12/2014 דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/12/2014 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/12/2014 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/12/2014 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/12/2014 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/12/2014 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/12/2014 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/01/2015 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/01/2015 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/01/2015 דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/01/2015 דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/01/2015 דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/01/2015 דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/01/2015 דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/01/2015 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/01/2015 דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/01/2015 דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/01/2015 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/01/2015 דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/01/2015 דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/01/2015 דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/01/2015 דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/01/2015 דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/01/2015 דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/01/2015 דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/01/2015 דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/01/2015 דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/01/2015 דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/01/2015 דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/01/2015 דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/01/2015 דף קיב  
יום ראשון 25/01/2015 דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/01/2015 דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/01/2015 דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/01/2015 דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/01/2015 דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/01/2015 דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/01/2015 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/02/2015 דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/02/2015 דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/02/2015 דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"