דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ראשון 10/11/2013 הקדמה ופסוקים למסכת יומא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/11/2013 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/11/2013 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/11/2013 שבעת ימי המילואים - פרשת תצוה מול פרשת צו דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/11/2013 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/11/2013 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/11/2013 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/11/2013 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/11/2013 מזוזה ודירת עראי
מפות עזר
דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/11/2013 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/11/2013 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/11/2013 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/11/2013 סדר העבודה ע"פ מסכת תמיד ומדות (מחלוקת רבנן ואבא שאול) דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/11/2013 תרשים לשיטות באין יסוד למזבח בדרום ובמזרח דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/11/2013 תרשימים למדות העזרה ומיקום המזבח דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/11/2013 תרשימים ליישב לשכות בית המוקד ע"פ מסכתות תמיד ומדות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/11/2013 דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/11/2013 דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/11/2013 דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/11/2013 דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/11/2013 דף כב  
יום ראשון 01/12/2013 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/12/2013 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/12/2013 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/12/2013 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/12/2013 פסוקים עם הערות - האם נצרך כהן לעבודה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/12/2013 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/12/2013 דף כט  
יום ראשון 08/12/2013 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/12/2013 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/12/2013 דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/12/2013 דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/12/2013 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/12/2013 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/12/2013 תרשימים למיקום המזבח ולצד צפון של המזבח דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/12/2013 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/12/2013 מי תרם את שערי הזהב בעזרה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/12/2013 עיונים במצות אכילת קדשים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/12/2013 סדר עבודת יום הכיפורים ע"פ הפסוקים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/12/2013 דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/12/2013 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/12/2013 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/12/2013 דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/12/2013 הצבע של זהב וטבלת סיכום לשיטות במערכות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/12/2013 תפילת מעריב מוקדם בערב שבת דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/12/2013 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/12/2013 דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/12/2013 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/12/2013 דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/12/2013 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/12/2013 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/12/2013 דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/01/2014 דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/01/2014 דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/01/2014 דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/01/2014 דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/01/2014 דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/01/2014 דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/01/2014 דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/01/2014 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/01/2014 דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/01/2014 טבלת סיכום לדעות בשחוטי חוץ דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/01/2014 דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/01/2014 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/01/2014 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/01/2014 כמה לשונות של שני היו ביום הכיפורים
ההבדל בין חוקים למשפטים
דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/01/2014 ביאורי פסוקים לפר ושעיר של יום הכיפורים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/01/2014 דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/01/2014 טבלת סיכום לדיעות בסדר עבודת יום הכיפורים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/01/2014 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/01/2014 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/01/2014 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/01/2014 עיונים בחצי שיעור דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/01/2014 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/01/2014 חמשת הענויים: מן התורה או מדרבנן דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/01/2014 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/01/2014 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/01/2014 דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/01/2014 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/01/2014 חיוב תרומות ומעשרות לתבלינים
מצות אכילה בערב יום הכיפורים
דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/01/2014 עיונים ביהרג ואל יעבור דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/01/2014 דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/01/2014 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/02/2014 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/02/2014 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/02/2014 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/02/2014 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"