דף היומי של שמעון וולף - מסכת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת
תאריךדף 
יום ראשון 15/04/2018 הקדמה לקדשים וזבחים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/11/2010 מחזור שעבר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/04/2018 דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/11/2010 מחזור שעבר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/04/2018 דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/11/2010 מחזור שעבר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/04/2018 דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/11/2010 מחזור שעבר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/04/2018 דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/11/2010 מחזור שעבר דף ו  
יום ששי 20/04/2018 דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/11/2010 מחזור שעבר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/04/2018 דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/11/2010 מחזור שעבר דף ח  
יום ראשון 22/04/2018 דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/11/2010 מחזור שעבר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/04/2018 דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/11/2010 מחזור שעבר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/04/2018 דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/11/2010 מחזור שעבר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/04/2018 דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/11/2010 מחזור שעבר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/04/2018 דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/11/2010 מחזור שעבר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/04/2018 תרשים להולכה לדעת ר' שמעון דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/11/2010 מחזור שעבר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/04/2018 דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/11/2010 מחזור שעבר דף טו  
יום ראשון 29/04/2018 דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/11/2010 מחזור שעבר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/04/2018 דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/11/2010 מחזור שעבר דף יז  
יום שלישי 01/05/2018 ציצית: כסות לילה וה' כנפות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/11/2010 מחזור שעבר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/05/2018 האם משה היה כהן? דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/11/2010 מחזור שעבר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/05/2018 צפון המזבח דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/11/2010 מחזור שעבר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/05/2018 תרשים לסוגית מי כיור דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/12/2010 מחזור שעבר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/05/2018 דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/12/2010 מחזור שעבר דף כב  
יום ראשון 06/05/2018 דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/12/2010 מחזור שעבר דף כג  
יום שני 07/05/2018 דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/12/2010 מחזור שעבר דף כד  
יום שלישי 08/05/2018 דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/12/2010 מחזור שעבר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/05/2018 דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/12/2010 מחזור שעבר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/05/2018 דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/12/2010 מחזור שעבר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/05/2018 דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/12/2010 מחזור שעבר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/05/2018 דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/12/2010 מחזור שעבר דף כט  
יום ראשון 13/05/2018 דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/12/2010 מחזור שעבר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/05/2018 דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/12/2010 מחזור שעבר דף לא  
יום שלישי 15/05/2018 תרשים לביאה במקצת דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/12/2010 מחזור שעבר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/05/2018 ר' יוחנן וריש לקיש דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/12/2010 מחזור שעבר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/05/2018 דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/12/2010 מחזור שעבר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/05/2018 דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/12/2010 מחזור שעבר דף לה  
יום שבת 19/05/2018 דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/12/2010 מחזור שעבר דף לו  
יום ראשון 20/05/2018 דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/12/2010 מחזור שעבר דף לז  
יום שני 21/05/2018 דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/12/2010 מחזור שעבר דף לח  
יום שלישי 22/05/2018 תרשים ופסוקים לועשה לפר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/12/2010 מחזור שעבר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/05/2018 תרשים ופסוקים לועשה לפר
תרשים וביאורים לקל וחומר
דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/12/2010 מחזור שעבר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/05/2018 תרשים וביאורים לקל וחומר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/12/2010 מחזור שעבר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/05/2018 דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/12/2010 מחזור שעבר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/05/2018 דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/12/2010 מחזור שעבר דף מג  
יום ראשון 27/05/2018 פסוקים דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/12/2010 מחזור שעבר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/05/2018 דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/12/2010 מחזור שעבר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/05/2018 דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/12/2010 מחזור שעבר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/05/2018 דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/12/2010 מחזור שעבר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/05/2018 פסוקים דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/12/2010 מחזור שעבר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/06/2018 דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/12/2010 מחזור שעבר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/06/2018 תרשים ללימודים דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/12/2010 מחזור שעבר דף נ  
יום ראשון 03/06/2018 דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/12/2010 מחזור שעבר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/06/2018 דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/01/2011 מחזור שעבר דף נב  
יום שלישי 05/06/2018 תרשים וציורים ליסוד דרומי דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/01/2011 מחזור שעבר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/06/2018 תרשים וציורים למזבח החיצון דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/01/2011 מחזור שעבר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/06/2018 תרשים וציורים ללפני פתח אוהל מועד דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/01/2011 מחזור שעבר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/06/2018 שקיעת החמה ע"פ שיטת רבינו תם דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/01/2011 מחזור שעבר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/06/2018 תרשים לסיכום פרק איזהו מקומן דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/01/2011 מחזור שעבר דף נז  
יום ראשון 10/06/2018 ציורים למקום המזבח דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/01/2011 מחזור שעבר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/06/2018 סיכום לשיטות מיקום המזבח
ציורים למקום המזבח ביחס לכיור
דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/01/2011 מחזור שעבר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/06/2018 קדושת הארץ והמקדש דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/01/2011 מחזור שעבר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/06/2018 דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/01/2011 מחזור שעבר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/06/2018 ציורים וביאורים למזבח הנחושת והכבשים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/01/2011 מחזור שעבר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/06/2018 דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/01/2011 מחזור שעבר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/06/2018 ציורים וביאורים לבית הדשן והכבשים הקטנים דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/01/2011 מחזור שעבר דף סד  
יום ראשון 17/06/2018 דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/01/2011 מחזור שעבר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/06/2018 דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/01/2011 מחזור שעבר דף סו  
יום שלישי 19/06/2018 ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/01/2011 מחזור שעבר דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/06/2018 ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/01/2011 מחזור שעבר דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/06/2018 סיכום סוגית נבילת העוף דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/01/2011 מחזור שעבר דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/06/2018 סיכום סוגית נבילת העוף דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/01/2011 מחזור שעבר דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/06/2018 דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/01/2011 מחזור שעבר דף עא  
יום ראשון 24/06/2018 דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/01/2011 מחזור שעבר דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/06/2018 דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/01/2011 מחזור שעבר דף עג  
יום שלישי 26/06/2018 דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/01/2011 מחזור שעבר דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/06/2018 דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/01/2011 מחזור שעבר דף עה  
יום חמישי 28/06/2018 דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/01/2011 מחזור שעבר דף עו  
יום ששי 29/06/2018 דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/01/2011 מחזור שעבר דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/06/2018 דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/01/2011 מחזור שעבר דף עח  
יום ראשון 01/07/2018 מצות כורך דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/01/2011 מחזור שעבר דף עט  
יום שני 02/07/2018 דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/01/2011 מחזור שעבר דף פ  
יום שלישי 03/07/2018 דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/01/2011 מחזור שעבר דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/07/2018 דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/01/2011 מחזור שעבר דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/07/2018 טבלאת סיכום למזבח מקדש דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/02/2011 מחזור שעבר דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/07/2018 דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/02/2011 מחזור שעבר דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/07/2018 דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/02/2011 מחזור שעבר דף פה  
יום ראשון 08/07/2018 דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/02/2011 מחזור שעבר דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/07/2018 דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/02/2011 מחזור שעבר דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/07/2018 דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/02/2011 מחזור שעבר דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/07/2018 דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/02/2011 מחזור שעבר דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/07/2018 דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/02/2011 מחזור שעבר דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/07/2018 zevachim091_Pasik_Reishei.pdf דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/02/2011 מחזור שעבר דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/07/2018 דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/02/2011 מחזור שעבר דף צב  
יום ראשון 15/07/2018 דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/02/2011 מחזור שעבר דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/07/2018 דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/02/2011 מחזור שעבר דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/07/2018 דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/02/2011 מחזור שעבר דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/07/2018 דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/02/2011 מחזור שעבר דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/07/2018 zevachim097_Aseh_Doche_LoTaseh_AndMore.pdf
מצות אכילת קדשים ועוד
דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/02/2011 מחזור שעבר דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/07/2018 דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/02/2011 מחזור שעבר דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/07/2018 דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/02/2011 מחזור שעבר דף צט  
יום ראשון 22/07/2018 אונן נגד אבל ותרשים לסוגיא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/02/2011 מחזור שעבר דף ק  
יום שני 23/07/2018 דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/02/2011 מחזור שעבר דף קא  
יום שלישי 24/07/2018 מינוי מלך שלא משבט יהודה דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/02/2011 מחזור שעבר דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/07/2018 דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/02/2011 מחזור שעבר דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/07/2018 דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/02/2011 מחזור שעבר דף קד  
יום ששי 27/07/2018 דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/02/2011 מחזור שעבר דף קה  
יום שבת 28/07/2018 דרשת פסוקים לפרק יג דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/02/2011 מחזור שעבר דף קו  
יום ראשון 29/07/2018 תרשים למחלוקת ר' עקיבא\ר' ישמעאל ורבא\עולא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/02/2011 מחזור שעבר דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/07/2018 דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/02/2011 מחזור שעבר דף קח  
יום שלישי 31/07/2018 דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/02/2011 מחזור שעבר דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/08/2018 דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/02/2011 מחזור שעבר דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/08/2018 דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/03/2011 מחזור שעבר דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/08/2018 דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/03/2011 מחזור שעבר דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/08/2018 מקורות לסוגיות טומאת אוהל, הבל וצדקה דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/03/2011 מחזור שעבר דף קיג  
יום ראשון 05/08/2018 דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/03/2011 מחזור שעבר דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/08/2018 דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/03/2011 מחזור שעבר דף קטו  
יום שלישי 07/08/2018 דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/03/2011 מחזור שעבר דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/08/2018 דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/03/2011 מחזור שעבר דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/08/2018 ציר זמן למשכן שילה ופסוקים דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/03/2011 מחזור שעבר דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/08/2018 דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/03/2011 מחזור שעבר דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/08/2018 דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/03/2011 מחזור שעבר דף קכ